stpcpy(3) strcspn,

SKŁADNIA

#include <strings.h>
int strcasecmp(const char *s1, const char *s2);
Porównuje łańcuchy s1 i s2, nie zważając na wielkość liter.
int strncasecmp(const char *s1, const char *s2, size_t n);
Porównuje pierwszych n znaków łańcuchów s1 i s2, nie zważając na wielkość liter.
char *index(const char *s, int c);
Zwraca wskaźnik do pierwszego wystąpienia znaku c w łańcuchu s.
char *rindex(const char *s, int c);
Zwraca wskaźnik do ostatniego wystąpienia znaku c w łańcuchu s.
#include <string.h>
char *stpcpy(char *dest, const char *src);
Kopiuje łańcuch z src do dest i zwraca wskaźnik do końca wynikowego łańcucha dest.
char *strcat(char *dest, const char *src);
Dołącza łańcuch src do łańcucha dest i zwraca wskaźnik do dest.
char *strchr(const char *s, int c);
Zwraca wskaźnik do pierwszego wystąpienia znaku c w łańcuchu s.
int strcmp(const char *s1, const char *s2);
Porównuje łańcuchy s1 i s2.
int strcoll(const char *s1, const char *s2);
Porównuje łańcuchy s1 i s2 używając bieżących ustawień regionalnych.
char *strcpy(char *dest, const char *src);
Kopiuje łańcuch z src do dest i zwraca wskaźnik do początku łańcucha dest.
size_t strcspn(const char *s, const char *reject);
Oblicza długość początkowego segmentu łańcucha s niezawierającego żadnego z bajtów łańcucha reject.
char *strdup(const char *s);
Zwraca duplikat łańcucha n, w pamięci nowo zaalokowanej przez malloc(3)
char *strfry(char *string);
Przypadkowo zamienia kolejność znaków w łańcuchu string.
size_t strlen(const char *s);
Zwraca długość łańcucha s.
char *strncat(char *dest, const char *src, size_t n);
Dołącza co najwyżej n znaków łańcucha src do łańcucha dest i zwraca wskaźnik do dest.
int strncmp(const char *s1, const char *s2, size_t n);
Porównuje co najwyżej n bajtów łańcuchów s1 i s2.
char *strncpy(char *dest, const char *src, size_t n);
Kopiuje co najwyżej n bajtów łańcucha src do dest i zwraca wskaźnik do początku łańcucha dest.
char *strpbrk(const char *s, const char *accept);
Zwraca wskaźnik do pierwszego wystąpienia w łańcuchu s jednego z bajtów łańcucha accept.
char *strrchr(const char *s, int c);
Zwraca wskaźnik do ostatniego wystąpienia znaku c w łańcuchu s.
char *strsep(char **stringp, const char *delim);
Wyciąga z stringp początkowe słowo, rozdzielone jednym z bajtów z delim.
size_t strspn(const char *s, const char *accept);
Oblicza długość początkowego segmentu łańcucha s składającego się tylko i wyłącznie z bajtów łańcucha accept.
char *strstr(const char *haystack, const char *needle);
Znajduje pierwsze wystąpienie podłańcucha needle w łańcuchu haystack i zwraca wskaźnik do znalezionego podłańcucha.
char *strtok(char *s, const char *delim);
Wyciąga z stringp słowa, rozdzielone jednym z bajtów z delim.
size_t strxfrm(char *dest, const char *src, size_t n);
Przekształca src do bieżących ustawień regionalnych i kopiuje pierwszych n bajtów do dest.

OPIS

Funkcje łańcuchowe umożliwiają operacje na zakończonych znakiem null łańcuchach. Opis każdej z funkcji znajduje się na indywidualnej dla danej funkcji stronie podręcznika ekranowego.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Wilk (PTM) <[email protected]>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.