strspn(3) zwracanie długości początkowego podłańcucha

Other Alias

strcspn

SKŁADNIA

#include <string.h>


size_t strspn(const char *s, const char *accept);

size_t strcspn(const char *s, const char *reject);

OPIS

Funkcja strspn() oblicza długość (w bajtach) początkowego segmentu s składającego się w całości ze znaków z accept.

Funkcja strcspn() oblicza długość początkowego segmentu s składającego się w całości ze znaków nienależących do reject.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja strspn() zwraca liczbę bajtów początkowego segmentu s składającego się tylko ze znaków z accept.

Funkcja strcspn() zwraca liczbę bajtów początkowego segmentu s składającego się ze znaków nie należących do reject.

ATRYBUTY

Wielowątkowość (patrz pthreads(7))

Funkcje strspn() i strcspn() są wątkowo bezpieczne.

ZGODNE Z

SVr4, 4.3BSD, C89, C99.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Wilk (PTM) <[email protected]>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <[email protected]>, Robert Luberda <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.