strlen(3) obliczenie długość łańcucha

SKŁADNIA

#include <string.h>


size_t strlen(const char *s);

OPIS

Funkcja strlen() oblicza długość łańcucha s, nie licząc kończącego znaku null ('\0').

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja strlen() zwraca liczbę znaków w s.

ATRYBUTY

Wielowątkowość (patrz pthreads(7))

Funkcja strlen() jest bezpieczna dla wątków.

ZGODNE Z

SVr4, 4.3BSD, C89, C99.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <[email protected]>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.