index(3) lokalizuje znak w łańcuchu

Other Alias

rindex

SKŁADNIA

#include <strings.h>


char *index(const char *s, int c);

char *rindex(const char *s, int c);

OPIS

Funkcja index() zwraca wskaźnik do pierwszego wystąpienia znaku c w łańcuchu znaków s.

Funkcja rindex() zwraca wskaźnik do ostatniego wystąpienia znaku c w łańcuchu znaków s.

Kończący znak null ("\0") jest brany także pod uwagę i traktowany jako część łańcuchów.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje index() i rindex() zwracają wskaźnik do pasującego znaku lub NULL, jeśli znak nie został znaleziony.

ATRYBUTY

Wielowątkowość (patrz pthreads(7))

Funkcje index() i rindex() są wątkowo bezpieczne.

ZGODNE Z

4.3BSD oznaczona jako LEGACY w POSIX.1-2001.POSIX.1-2008 usuwa opisy funkcji index() i rindex(), rekomendując używanie zamiast nich funkcji strchr(3) oraz strrchr(3).

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Wilk (PTM) <[email protected]>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <[email protected]>, Robert Luberda <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.