strchr(3) lokalizuje znak w ciągu

Other Alias

strrchr, strchrnul

SKŁADNIA

#include <string.h>


char *strchr(const char *s, int c);

char *strrchr(const char *s, int c);

#define _GNU_SOURCE /* Patrz feature_test_macros(7) */
#include <string.h>

char *strchrnul(const char *s, int c);

OPIS

Funkcja strchr() zwraca wskaźnik do pierwszego wystąpienia znaku c w łańcuchu znaków s.

Funkcja strrchr() zwraca wskaźnik do ostatniego wystąpienia znaku c w łańcuchu znaków s.

Funkcja strchrnul() zachowuje się jak strchr() z wyjątkiem tego, że jeśli c nie występuje w s, to zwraca wskaźnik do bajtu null kończącego s, zamiast zwracać NULL.

"Znak" oznacza tutaj "bajt"; funkcje te nie działają ze znakami szerokimi lub wielobajtowymi.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje strchr() i strrchr() zwracają wskaźnik do pasującego znaku lub NULL, jeśli znaku nie znaleziono. Kończący bajt null jest uważany za część łańcucha, tak więc jeśli c jest równe '\0', to funkcje zwrócą wskaźnik do kończącego znaku null.

Funkcja The strchrnul() zwraca wskaźnik do pasującego znaku lub wskaźnik do znaku null kończącego s (tj. s+strlen(s)), jeśli znaku nie znaleziono.

WERSJE

strchrnul() się po raz pierwszy pojawiła w wersji 2.1.1 biblioteki glibc.

ATRYBUTY

Wielowątkowość (patrz pthreads(7))

Funkcje strchr(), strrchr() i strchrnul() są bezpieczne dla wątków.

ZGODNE Z

strchr() oraz strrchr() występują w SVr4, 4.3BSD, C89, C99. strchrnul() jest rozszerzeniem GNU.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Wilk (PTM) <[email protected]>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.