quotaoff(8) włącza i wyłącza mechanizm udziałów dyskowych systemu

Other Alias

quotaon

SKŁADNIA

/usr/sbin/quotaoff [ -vugp ] [ -F nazwa-formatu ] systemplików...
/usr/sbin/quotaon [ -avugfp ] [ -F nazwa-formatu ]

/usr/sbin/quotaoff [ -vugp ] [ -x stan ] systemplików...
/usr/sbin/quotaoff [ -avugp ]

OPIS

OPCJE

quotaon

-F, --format=nazwa-formatu
Określa format udziałów (np. nie przeprowadza automatycznego wykrywania formatu). Dostępne nazwy formatów to: vfsold - pierwotny format udziałów z 16-bitowymi UID-ami/GID-ami, vfsv0 - format udziałów z 32-bitowymi UID-ami/GID-ami, 64-bitowe użycie przestrzeni, 32-bitowe użycie i-węzłów oraz limity, vfsv1 - format udziałów z 64-bitowymi limitami i użyciem, xfs - udziały w systemie plików XFS.
-a, --all
Włącza mechanizm kwot dyskowych na wszystkich automatycznie montowanych (bez opcji noauto) systemach plików z /etc/fstab oprócz NFS. Opcja ta służy zazwyczaj do włączania kwot podczas startu systemu.
-v, --verbose
Wyświetla komunikat dla każdego z systemów plików, dla których włączane są kwoty.
-u, --user
Operuje na kwotach dyskowych użytkowników. Jest to zachowanie domyślne.
-g, --group
Operuje na kwotach dyskowych grup.
-p, --print-state
Jedynie wypisuje stan kwot (tzn. czy są one włączone, czy wyłączone) zamiast ich włączania.
-x, --xfs-command enforce
Włącza wymuszania ograniczeń dla systemów plików XFS. Jest to domyślne działanie we wszystkich systemach plików XFS. Ta opcja ma zastosowanie jedynie do XFS i jest milcząco ignorowana dla pozostałych rodzajów systemów plików.
-f, --off
Powoduje, że quotaon zachowuje się tak, jak podczas wywoływania go jako quotaoff.

quotaoff

-F, --format=nazwa-formatu
Określa format udziałów (np. nie przeprowadza automatycznego wykrywania). Dostępne nazwy formatów to: vfsold (1 wersja udziałów), vfsv0 (2 wersja udziałów), xfs (udziały w systemie plików XFS).
-a, --all
Wymusza wyłączenie mechanizmu kwot dyskowych na wszystkich systemach plików wymienionych w /etc/fstab.
-v, --verbose
Wyświetla komunikat dla każdego z systemów plików, dla którego wyłączane są kwoty.
-u, --user
Operuje na kwotach dyskowych użytkowników. Jest to zachowanie domyślne.
-g, --group
Operuje na kwotach dyskowych grup.
-p, --print-state
Jedynie wypisuje stanu kwot (tzn. czy są one włączone, czy wyłączone) zamiast ich wyłączania.
-x, --xfs-command delete
Zwalnia przestrzeń używaną do przechowywania informacji o kwotach (obsługiwane wewnętrznie) w XFS. Ta opcja ma zastosowanie jedynie do XFS i jest milcząco ignorowana dla pozostałych rodzajów systemów plików. Może być zastosowana wyłącznie do systemu plików, dla którego uprzednio wyłączono kwoty.
-x, --xfs-command enforce
Wyłącza wymuszanie ograniczeń dla systemów plików XFS (przeprowadzanie jedynie zliczania). Ta opcja ma zastosowanie jedynie do XFS i jest milcząco ignorowana dla pozostałych rodzajów systemów plików.
-x, --xfs-command account
Ta opcja może zostać użyta do wyłączania zliczania kwot. Nie da się włączyć zliczania kwot za pomocą narzędzi quota. Proszę użyć w tym celu mount(8). Ta opcja ma zastosowanie jedynie do XFS i jest milcząco ignorowana dla pozostałych rodzajów systemów plików.

UWAGI NT. SYSTEMÓW PLIKÓW XFS

Włączanie zarówno zliczania, jak i wymuszania ograniczeń odbywa się za pomocą mount(8) lub opcji dotyczących kwot w /etc/fstab. Nie można stosować w tym celu programu narzędziowego quotaon.

Włączenie udziałów w głównym (korzeń) systemie plików XFS wymaga przekazania opcji montowania udziałów jądru w czasie rozruchu, za pomocą opcji rozruchowej rootflags Linuksa.

Aby wyłączyć wymuszania ograniczeń w systemie plików XFS, należy się najpierw upewnić, że włączone są zarówno zliczanie kwot, jak i wymuszanie ograniczeń, za pomocą repquota -v system-plików. Następnie proszę użyć quotaoff -v system-plików, aby wyłączyć wymuszanie ograniczeń. Można to zrobić na zamontowanym systemie plików.

Włączania wymuszenia ograniczeń w systemie plików XFS można wykonać za pomocą quotaon -v system-plików. Można to zrobić na zamontowanym systemie plików.

PLIKI

aquota.user lub aquota.group
pliki kwot dyskowych umieszczone w głównym katalogu systemu plików (wersja 2 kwot, systemy plików inne niż XFS)
quota.user lub quota.group
pliki kwot dyskowych umieszczone w głównym katalogu systemu plików (wersja 1 kwot, systemy plików inne niż XFS)
/etc/fstab
domyślne systemy plików

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM) <[email protected]>, Andrzej M. Krzysztofowicz (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.01 oryginału.