fstab(5) statyczna informacja o systemach plików

SKŁADNIA

/etc/fstab

OPIS

Plik fstab zawiera opisowe informacje na temat różnych systemów plików. fstab jest wyłącznie czytany przez programy i nie jest przez nie zapisywany. Prawidłowe utworzenie tego pliku i zarządzanie nim jest obowiązkiem administratora. Każdy system plików jest opisywany przez osobny wiersz; pola w każdym wierszu są oddzielane przez znaki spacji lub tabulacji. Kolejność rekordów w pliku fstab jest istotna, ponieważ fsck(8), mount(8) i umount(8) w celu wykonania swoich zadań dane z pliku fstab pobierają sekwencyjnie.

Pierwsze pole (fs_spec).

Pole opisuje specjalne urządzenie blokowe lub zdalny system plików przeznaczony do zamontowania.

W przypadku zwykłych montowań, będzie to (dowiązanie do) węzła specjalnego urządzenia blokowego (utworzonego przez mknod(8)) do urządzenia do zamontowania, np. "/dev/cdrom" lub "/dev/sdb7". Do montowań NFS będzie to <host>:<katalog>, np. "knuth.aeb.nl:/". W przypadku procfs, proszę użyć "proc".

Zamiast bezpośredniego podania urządzenia można wskazać system plików (ext2 lub xfs), który ma zostać zamontowany za pomocą jego UUID-u lub etykiety woluminu (por. e2label(8) lub xfs_admin(8)), wpisując LABEL=<etykieta> lub UUID=<uuid>, np. "LABEL=Boot" lub "UUID=3e6be9de-8139-11d1-9106-a43f08d823a6". W ten sposób system stanie się bardziej stabilny: dodanie lub usunięcie dysku SCSI zmienia nazwę urządzenia dyskowego ale nie zmienia etykiety woluminu.

Proszę zauważyć, że mount(8) używa UUID-ów jako łańcuchów (ciągów), dlatego UUID-y powinny zawierać małe litery.

Drugie pole (fs_file).

To pole wskazuje na miejsce, w którym ma być zamontowany dany system plików. Dla partycji wymiany (ang. "swap partition") to pole powinno zawierać wartość "none". Jeśli nazwa punktu montowania zawiera spacje, można je zapisać jako "\040".

Trzecie pole (fs_vfstype).

Pole opisuje typ systemu plików. Linux obsługuje wiele typów systemów plików, takich jak adfs, affs, autofs, coda, coherent, cramfs, devpts, efs, ext2, ext3, hfs, hpfs, iso9660, jfs, minix, msdos, ncpfs, nfs, ntfs, proc, qnx4, reiserfs, romfs, smbfs, sysv, tmpfs, udf, ufs, umsdos, vfat, xenix, xfs i prawdopodobnie inne. Aby dowiedzieć się więcej, patrz mount(8).

Systemy plików obsługiwany przez aktualnie działające jądro są wypisane w pliku /proc/filesystems.

Wpis swap oznacza plik lub partycję używaną jako partycję wymiany, por. swapon(8). Wpis ignore powoduje zignorowanie wiersza. Jest to przydatne do wskazania aktualnie nieużywanych partycji dyskowych. Wpis none jest przeznaczony do przenoszenia montowań lub do montowań używających podpięcia (bind).

Programy mount(8) i umount(8) obsługują podtypy systemów plików. Podtypy są definiowane przyrostkiem ".podtyp". Przykładowo "fuse.sshfs". Zalecane jest używanie notacji podtypów zamiast dodawać jakieś przedrostki do pierwszego pola fstab (np. "sshfs#example.com" jest przestarzałe).

Czwarte pole (fs_mntops).

Pole opisuje opcje montowania związane z danym systemem plików.

Jest sformatowane jako lista opcji, oddzielonych przecinkami. Zawiera co najmniej typ montowania oraz dodatkowe opcje, odpowiednie do danego typu systemu plików. Aby uzyskać dokumentację dostępnych opcji, proszę zapoznać się z mount(8). Dokumentacja dostępnych opcji swap jest dostępna w swapon(8).

Podstawowe, niezależne od systemu plików opcje to:

defaults
używa opcji domyślnych: rw, suid, dev, exec, auto, nouser oraz async.
noauto
nie montuje, gdy podane jest "mount -a" (np. w czasie uruchomienia systemu)
user
pozwala na montowanie przez użytkownika
owner
pozwala na montowanie przez właściciela urządzenia
comment
do użycia przez programy zarządzające plikiem fstab
nofail
nie informuje o błędach urządzenia, jeśli ono nie istnieje.

Piąte pole (fs_freq).

Pole jest używane przez komendę dump(8) aby wykryć, który system plików ma być zrzucony. Jeżeli nie ma informacji o tym polu, zwracana jest wartość 0 i dump przyjmuje, że dany system plików nie musi być zrzucony [dot. kopii zapasowej, w praktyce nieużywane - tłum].

Pole szóste (fs_passno).

Pole jest używane przez program fsck(8) aby zadecydować, jaka powinna być kolejność sprawdzania systemów plików podczas ładowania systemu. Główny system plików powinien mieć fs_passno równą 1, zaś inne systemy plików powinny mieć fs_passno równe 2. Systemy plików w obrębie dysku będą sprawdzane po kolei, natomiast systemy plików na różnych dyskach będą sprawdzane jednocześnie, aby wykorzystać wielozadaniowość udostępnianą przez sprzęt. Jeżeli nie podano szóstego pola, zostaje zwrócona wartość zero i fsck zadecyduje, że dany system plików nie musi być sprawdzany.

Aby poprawnie czytać pola z fstab należy używać getmntent(3) lub libmount.

PLIKI

/etc/fstab, <fstab.h>

HISTORIA

Poprzednik tego formatu pliku fstab pojawił się w 4.0BSD.

DOSTĘPNOŚĆ

Ta strona podręcznika jest częścią pakietu util-linux i jest dostępna pod adresem ftp://ftp.kernel.org/pub/linux/utils/util-linux/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wiktor J. Łukasik (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 2.20.1 oryginału.