repquota(8) podsumowanie kwot dyskowych dla systemu plików

SKŁADNIA

/usr/sbin/repquota [ -vspiug ] [ -c | -C ] [ -t | -n ] [ -F nazwa-formatu ] system-plików...

/usr/sbin/repquota [ -avtpsiug ] [ -c | -C ] [ -t | -n ] [ -F nazwa-formatu ]

OPIS

repquota wypisuje podsumowanie użycia dysku i limity kwot dla podanych systemów plików. Dla każdego użytkownika wyświetlana jest liczba jego plików oraz przestrzeń dyskowa (w kilobajtach) razem z ograniczeniami kwot ustawionymi przez edquota(8) lub setquota(8). W drugiej kolumnie repquota wypisuje dwa znaki określające, które ograniczenia zostały przekroczone. Jeśli użytkownik przekroczył miękki limit przestrzeni dyskowej lub osiągnął ograniczenie twarde, a ograniczenie miękkie nie jest ustawione, to pierwszym znakiem jest "+". W przeciwnym wypadku wypisywany jest "-". Drugi znak w podobny sposób określa stan użycia i-węzłów.

repquota musi przetłumaczyć identyfikatory wszystkich użytkowników i grup na ich nazwy (chyba że użyto opcji -n), tak więc wypisanie wszystkich informacji może zająć trochę czasu. Aby przyspieszyć to tłumaczenie repquota próbuje określić (czytając plik /etc/nsswitch.conf), czy wpisy użytkowników/grup są przechowywane w standardowych plikach tekstowych, czy w bazie danych i albo tłumaczy pakiety 1024 nazw od razu, albo tłumaczy każdą nazwę z osobną. Można nadpisać tę autodetekcję za pomocą opcji -c i -C.

OPCJE

-a, --all
Pokazanie raportu kwoty ze wszystkich systemów plików wymienionych w /etc/mtab jako do odczytu i zapisu.
-v, --verbose
Pokazanie wszystkich kwot, nawet jeśli nie ma zużycia zasobów. Bardziej "gadatliwy" sposób wypisywania informacji z pliku kwot.
-c, --batch-translation
Buforuje wpisy do zaraportowania i tłumaczy identyfikatory użytkowników i grup na nazwy przez skanowanie wszystkich użytkowników (zachowanie domyślne). Jest to dobre (szybkie) zachowanie, kiedy używa się pliku /etc/passwd.
-C, --no-batch-translation
Tłumaczy poszczególne wpisy. Jest to szybsze, gdy użytkownicy są przechowywani w bazie danych.
-t, --truncate-names
Skracanie nazw użytkowników i grup dłuższych niż 9 znaków. Wynik jest bardziej czytelny niż normalny, gdy takie nazwy występują.
-n, --no-names
Niezamienianie identyfikatorów użytkowników i grup na nazwy. Może to znacznie przyspieszyć wypisywanie informacji.
-s, --human-readable
Próba podawania zużytego miejsca, zużytych i-węzłów i ograniczeń w jednostkach bardziej odpowiednich niż domyślne.
-p, --raw-grace
Jeśli użytkownik jest w okresie ulgi (grace period), to wyświetla czas w sekundach od początku epoki, kiedy ten okres się zakończy (lub zakończył). Pole jest równe "0", jeśli nie ma okresu ulgi. Jest to użyteczne podczas przetwarzania wyjścia za pomocą jakiegoś skryptu.
-i, --no-autofs
Ignoruje punkty montowania ustanowione przez program automatycznego montowania (automounter).
-F, --format=nazwa-formatu
Podawanie kwot według podanego formatu (tzn. nie jest wykonywana autodetekcja formatu). Dozwolone są następujące nazwy formatów: vfsold - oryginalny format kwot z 16-bitowymi identyfikatorami użytkowników i grup, vfsv0 - format kwoty z 32-bitowymi identyfikatorami użytkowników i grup, 64-bitową przestrzenią użycia i 32-bitowymi użyciem i-węzłów i ograniczeniami, vfsv1 - format kwoty z 64-bitowymi ograniczeniami kwot i użycia, xfs - kwoty na systemie plików XFS.
-g, --group
Pokazanie kwot grup.
-u, --user
Pokazanie kwot użytkowników. Jest to zachowanie domyślne.

Tylko superużytkownik może przeglądać cudze kwoty.

PLIKI

aquota.user lub aquota.group
pliki kwot dyskowych umieszczone w głównym katalogu systemu plików (wersja 2 kwot, systemy plików inne niż XFS)
quota.user lub quota.group
pliki kwot dyskowych umieszczone w głównym katalogu systemu plików (wersja 1 kwot, systemy plików inne niż XFS)
/etc/mtab
domyślne systemy plików
/etc/passwd
domyślny zbiór użytkowników
/etc/group
domyślny zbiór grup

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM) <[email protected]>, Andrzej M. Krzysztofowicz (PTM) <[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.01 oryginału.