warnquota(8) wysyła mail do użytkowników z przekroczoną kwotą dysku

SKŁADNIA

warnquota [ -ugsid ] [ -F format_kwoty ] [ -q plik_quotatab ] [ -c plik_konfig ] [ -a plik_admin ] [ system_plików... ]

OPIS

warnquota sprawdza kwoty dyskowe określonego lokalnego systemu plików (lub dla każdego lokalnego systemu plików jeśli nie podano żadnego) i wysyła ostrzeżenia do tych użytkowników, którzy osiągnęli miękki limit kwot. Zazwyczaj jest uruchamiana przez cron(8).
-F, --format=format_kwoty
Wymusza ustawienie podanego formatu (tj. nie przeprowadza automatycznego wykrywania formatu). Możliwe nazwy formatów to: vfsold --- oryginalny format kwoty z 16-bitowymi identyfikatorami użytkownika i grupy; vfsv0 --- format kwoty z 32-bitowymi identyfikatorami użytkownika i grupy, 32-bitowymi polami użycia i-węzłów i limitami; vfsv1 --- format kwoty z 64-bitowymi polami limitów i użycia; xfs --- kwoty w systemie plików XFS.
-q, --quota-tab=plik_quotatab
Używa pliku plik_quotatab zamiast /etc/quotatab jako pliku z opisem urządzeń (opis składni można znaleźć w przykładowym pliku).
-c, --config=plik_konfig
Używa pliku plik_konfig zamiast /etc/warnquota.conf jako pliku konfiguracyjnego (opis składni można znaleźć w przykładowym pliku).
-a, --admins-file=plik_admin
Używa pliku plik_admin zamiast /etc/quotagrpadmins jako pliku zawierającego nazwy administratorów grup.
-u, --user
Sprawdza, czy użytkownicy nie przekraczają kwot (domyślnie).
-g, --group
Sprawdza, czy grupy nie przekraczają kwot. Jeżeli grupa przekracza kwotę, to jest wysyłany mail do użytkownika podanego w /etc/quotagrpadmins.
-s, --human-readable
Próbuje raportować użytą przestrzeń, liczbę używanych i-węzłów oraz limity w jednostkach bardziej odpowiednich niż te domyślne.
-i, --no-autofs
Ignoruje punkty zamontowane przez automountera.
-d, --no-details
Nie dołącza raportu kwot do e-mailu.

PLIKI

aquota.user
plik kwoty w głównym katalogu systemu plików (kwota w wersji 2 na systemach plików nie będących XFS)
quota.user
plik kwoty w głównym katalogu systemu plików (kwota w wersji 1 na systemach plików nie będących XFS)
/etc/warnquota.conf
plik konfiguracyjny
/etc/quotatab
opis urządzenia
/etc/quotagrpadmins
administratorzy grup
/etc/mtab
domyślne systemy plików
/etc/passwd
domyślni użytkownicy

AUTORZY

warnquota(8) napisał Marco van Wieringen <[email protected]>, modyfikował Jan Kara <[email protected]>. Tę stronę podręcznika napisał Heiko Schlittermann <[email protected]>, modyfikował Jan Kara.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Robert Luberda <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.01 oryginału.