qmail-lspawn(8) planuje lokalne dostarczanie poczty

SKŁADNIA

qmail-lspawn defaultdelivery

OPIS

qmail-lspawn czyta serię komend lokalnego doręczania z deskryptora 0 i wywołuje qmail-local, by przeprowadzić doręczanie. Rezultaty wyrzuca na deskryptor 1. Przekazuje informację defaultdelivery do programu qmail-local jako domyślną instrukcję dostarczenia poczty.

qmail-lspawn wywołuje qmail-local asynchronicznie, więc rezultaty wcale nie muszą być uporządkowane w tej samej kolejności, co komendy.

Dla każdego adresu odbiorcy qmail-lspawn sprytnie dowiaduje się, który lokalny użytkownik kontroluje ten adres. Najpierw do sprawdzania używa mechanizmu qmail-users; jeśli adres nie jest tam wyszczególniony, to wzywa na pomoc qmail-getpw. Następnie qmail-lspawn uruchamia qmail-local na prawach danego użytkownika (uid i gid). Nie ustawia on żadnych dodatkowych grup.

qmail-lspawn traktuje pustą nazwę skrzynki jako adres kubła na śmieci. :)

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Wilk (PTM) <[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 1.06 oryginału.