qmail-local(8) dostarcza lub przekazuje wiadomość pocztową

SKŁADNIA

qmail-local [ -nN ] użytkownik katalog_domowy lokalny myślnik dod domena nadawca domyślne_dostarczenie

OPIS

qmail-local czyta wiadomość pocztową i dostarcza ją do użytkownika zgodnie z procedurą opisaną w dot-qmail(5).

Właściwym odbiorcą wiadomości jest lokalny@domena. qmail-local zapamiętuje lokalny@domena w nowym polu o nazwie Delivered-To. Jeśli dokładnie to samo, co w Delivered-To: lokalny@domena już pojawiło się w nagłówku, to qmail-local odbije wiadomość, by nie dopuścić do krążących w pętli przesyłek.

Właściwym nadawcą wiadomości jest nadawca. qmail-local umieszcza nadawcę w nowym polu o nazwie Return-Path.

katalog_domowy jest to domowy katalog użytkownika. Musi być podany w postaci absolutnej nazwy ścieżki.

myślnik i dod identyfikują plik .qmailmyślnikdod używany przez qmail-local; patrz też dot-qmail(5). Normalnie myślnik jest często pustą lub samotną kreską łączącą wyrazy. Jeśli jej brakuje, to qmail-local potraktuje nieistniejący .qmaildod tak samo jak nazewniczo pusty .qmaildod: postępując zgodnie z instrukcjami dostarczania określonymi w domyślne_dostarczenie.

Standardowe wejście dla qmail-local musi być plikiem przeszukiwalnym (z możliwością zmiany pozycji bieżącej), ponieważ qmail-local może go czytać więcej niż raz.

OPCJE

-n
Zamiast wczytać i dostarczyć wiadomość wypisuje opis instrukcji dostarczania.
-N
(Domyślna.) Przeczyta i dostarczy wiadomość.

KODY ZAKOŃCZENIA

0, jeśli dostarczenie całkowicie się powiodło; niezerowy jeśli w dostarczaniu wystąpił błąd. Kod wyjścia 111 wskazuje na błąd tymczasowy.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Wilk (PTM) <[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 1.06 oryginału.