qmail-users(5) przypisania adresów pocztowych do użytkowników

PRZEGLĄD

Plik /var/lib/qmail/users/assign przypisuje adresy do użytkowników. Na przykład:


   =big.siefczyk:big:503:78:/home/big:::

mówi, że cała poczta dla użytkownika big.siefczyk powinna być dostarczana do użytkownika big, z wartościami uid 503 i gid 78, według reguł dostarczania określonych w pliku /home/big/.qmail oczywiście.

Przypisania przetworzone przez program qmail-newu będą użyte przez qmail-lspawn, by kontrolować dostarczanie poczty przez qmail-local. Patrz qmail-newu(8). Zmiany w pliku /var/lib/qmail/users/assign nie przyniosą efektów, dopóki program qmail-newu nie zostanie wywołany.

STRUKTURA

/var/lib/qmail/users/assign jest serią przypisań, jedno na linię. Kończy się linią zawierającą pojedynczą kropkę. Linie nie mogą zawierać znaków NUL.

PROSTE PRZYPISANIA

Przypisaniem prostym jest linia w stylu


   =lokalny:użytkownik:uid:gid:katalogdomowy:kreska:dod:

Gdzie lokalny to adres; użytkownik, uid i gid to nazwa konta, UID i GID użytkownika zwanego lokalny; a wiadomości do lokalnego właśnie będą kontrolowane przez jego plik katalogdomowy/.qmailkreskadod.

Jeśli wystąpi więcej przypisań dla tego samego lokalnego adresu, qmail-lspawn użyje pierwszego.

lokalny jest interpretowany bez względu na wielkość liter.

PRZYPISANIA OGÓLNE

Przypisaniem ogólnym (meta-przypisaniem) jest linia w stylu


   +lok:użytkownik:uid:gid:katalogdomowy:kreska:przed:

Przypisanie to odnosi się do każdego adresu rozpoczynającego się na lok, włączając samo lok. Oznacza to samo, co


   =lokdod:użytkownik:uid:gid:katalogdomowy:kreska:przeddod:

dla każdego możliwego ciągu wstawionego w miejsce dod.

Bardziej precyzyjne przypisania ogólne przesłaniają mniej specyficzne przypisania, a przypisanie proste przesłania jakiekolwiek przypisanie ogólne. Na przykład:


   +:alias:7790:2108:/var/lib/qmail/alias:-::
   +joe-:joe:507:100:/home/joe:-::
   =joe:joe:507:100:/home/joe:::

Adres big jest obsługiwany przez linię trzecią; adres big-direct przez drugą; adres bill przez linię pierwszą.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Wilk (PTM) <[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 1.06 oryginału.