qmail-getpw(8) podaje adresy użytkowników

SKŁADNIA

qmail-getpw lokalny

OPIS

W systemie qmail każdy użytkownik zarządza pokaźną tablicą lokalnych adresów. qmail-getpw znajduje użytkownika, który zarządza poszczególnymi adresami lokalnymi. Wypisuje sześć porcji informacji, a każda porcja zakończona jest znakiem NUL: użytkownik; uid; gid; katalogdomowy; kreska i dod. Nazwa konta użytkownika to użytkownik; dziesiętne wartości UID i GID użytkownika to uid i gid; katalog domowy użytkownika to katalogdomowy; a wiadomość kierowana do lokalnego będzie obsługiwana przez katalogdomowy/.qmailkreskadod.

W przypadku kłopotów qmail-getpw wychodzi, zwracając niezerowy kod błędu bez wypisywania czegokolwiek.

OSTRZEŻENIE: Funkcja systemowa getpwnam, będąca sercem qmail-getpw, nie jest z natury pewna: zawodzi przy tymczasowych błędach i nieistniejących użytkownikach. Przyszłe wersje getpwnam powinny zwracać ETXTBSY, by wskazać na błędy tymczasowe, i ESRCH, by wskazać na użytkowników, którzy nie istnieją.

REGUŁY

qmail-getpw rozważa, czy konto należy do użytkownika, używając pliku /etc/passwd. By stwierdzić, że tak jest w istocie: (1) konto musi mię niezerowy numer UID, (2) musi istnieć katalog domowy użytkownika (i musi on być widoczny dla qmail-getpw) i wreszcie (3) katalog domowy musi należeć do właściciela konta. qmail-getpw ignoruje nazwy kont zawierające duże litery. qmail-getpw zakłada też, że wszystkie nazwy kont są krótsze niż 32 znaki.

qmail-getpw daje każdemu użytkownikowi kontrolę nad podstawowym adresem użytkownika i wszystkimi adresami w formie użytkownik-cokolwiek. Gdy lokalny jest zapisane jako użytkownik, pola kreska i dod są oba puste. Gdy lokalny jest zapisane jako użytkownik-cokolwiek, pole kreska jest myślnikiem, a dod jest czymkolwiek. użytkownik może być zapisany przy użyciu dowolnej kombinacji dużych i małych liter na początku lokalnego.

Łapacz każdego użytkownika, alias, kontroluje wszystkie pozostałe adresy. W tym przypadku dod jest lokalnym, a kreska myślnikiem.

Można przeciążyć wszystkie decyzje programu qmail-getpw używając mechanizmu qmail-users, który się sprawdza, jest bardzo komfortowy i o wiele szybszy niż qmail-getpw.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Wilk (PTM) <[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 1.06 oryginału.