qmail-send(8) dostarcza skolejkowane wiadomości pocztowe

SKŁADNIA

qmail-send

OPIS

qmail-send obsługuje wiadomości umiejscowione w kolejce wyjściowej przy użyciu qmail-queue. Używa qmail-lspawn, by doręczyć wiadomości odbiorcom lokalnym, i qmail-rspawn, by doręczyć wiadomości odbiorcom odległym. Jeśli wiadomość chwilowo nie może być doręczona do jednego lub więcej adresów, qmail-send pozostawia ją w kolejce i spróbuje obsłużyć te adresy później.

qmail-send drukuje odczytywalny rekord swoich działań na deskryptorze 0. Zapisuje komendy do qmail-lspawn, qmail-rspawn i qmail-clean na deskryptorach 1, 3 oraz 5, a czyta odpowiedzi z deskryptorów 2, 4 oraz 6. qmail-send jest odpowiedzialny za zapobieganie blokadom.

Jeśli qmail-send odbierze sygnał TERM, to poprawnie zakończy działanie, po odczekaniu (możliwe, że więcej niż minutę) na wysłanie wszystkich obecnie wysyłanych wiadomości.

Jeśli qmail-send odbierze sygnał ALRM, to przeszereguje każdą czekającą wiadomość tak, żeby była dostarczona natychmiast.

PLIKI KONTROLNE

OSTRZEŻENIE: qmail-send czyta pliki kontrolne tylko podczas startu. Aby zmienić pliki kontrolne, należy zatrzymać i wznowić działanie qmail-send. Wyjątek: Jeśli qmail-send odbierze sygnał HUP, odczyta ponownie pliki locals i virtualdomains.
bouncefrom
Nazwa użytkownika, którą opatrywane będą wiadomości odbite. Domyślnie: MAILER-DAEMON.
bouncehost
Nazwa hosta, którą opatrywane będą wiadomości odbite. Domyślnie: me, jeśli to ustawiono; w przeciwnym razie literalna nazwa bouncehost, która najprawdopodobniej nie jest tym, co powinno być. Jeśli całkowicie niemożliwe jest dostarczenie wiadomości, to qmail-send wysyła powiadomienie single-bounce do kopertowego nadawcy wiadomości. Powiadomienie to jest From: bouncefrom@bouncehost, chyba że kopertowy nadawca jest pusty.
concurrencylocal
Maksymalna liczba niezależnych prób dostarczeń lokalnych. Domyślnie: 10. Jeśli 0, lokalne dostarczenia będą zawieszone. Wartość concurrencylocal jest ograniczona podczas kompilacji do 120.
concurrencyremote
Maksymalna liczba niezależnych prób dostarczeń zdalnych. Domyślnie: 20. Jeśli 0, zdalne dostarczenia będą zawieszone. Wartość concurrencyremote jest ograniczona podczas kompilacji do 120.
doublebouncehost
Nazwa hosta dla podwójnego odbicia. Domyślnie: me, jeśli jest ustawione; w przeciwnym wypadku literalna nazwa doublebouncehost, co pewnie nie jest właściwym zachowaniem.
doublebounceto
Użytkownik odbierający podwójne odbicia. Domyślnie: postmaster. Jeśli dostarczenie informacji o pojedynczym odbiciu jest całkowicie niemożliwe, qmail-send przesyła zawiadomienie określane jako podwójne-odbicie do doublebounceto@doublebouncehost. (Jeśli to też się odbije, qmail-send się poddaje.)
envnoathost
Przypuszczalna nazwa domeny dla adresów bez znaku @. Domyślnie: me, jeśli plik ten istnieje i jest odpowiednio ustawiony; w przeciwnym razie literalna nazwa envnoathost, która pewnie nie jest tym, co powinno być. Jeśli qmail-send widzi adres kopertowego odbiorcy bez znaku @, to dodaje @envnoathost.
locals
Lista nazw domen, dla których ten host odbiera pocztę, jedna nazwa domeny na linię. Domyślnie: me, jeśli jest to ustawione; w przeciwnym wypadku qmail-send odmawia uruchomienia się. Adres użytkownik@domena jest rozważany jako lokalny, jeśli domena jest podana w pliku locals.
percenthack
Lista nazw domen, dla których działa rozbijanie procentów. Jeśli domena jest wyszczególniona w pliku percenthack, to każdy adres w formie użytkownik%fqdn@domena jest przepisywany jako użytkownik@fqdn. użytkownik może zawierać %, więc rozbijanie procentów może być gdzieś potem przeprowadzone ponownie. qmail-send obsługuje plik percenthack przed plikiem locals.
queuelifetime
Liczba sekund, przez którą wiadomość może pozostać w kolejce. Domyślnie: 604800 (tydzień). Po tym czasie wiadomość wygasa, qmail-send spróbuje ją jeszcze raz wysłać, ale potraktuje każdą tymczasową awarię dostarczania jako awarię trwałą.
virtualdomains
Lista wirtualnych użytkowników lub domen, jeden wpis na linię. Wirtualny użytkownik ma postać użytkownik@domena:dodatek, bez żadnych dodatkowych spacji. Gdy qmail-send widzi adres odbiorcy użytkownik@domena, to konwertuje go do postaci dodatek-użytkownik@domena i traktuje wiadomość jako lokalną.

Wirtualna domena jest w postaci domena:dodatek. Odnosi się do każdego adresu odbiorcy w domenie. Na przykład


     nigdzie.mil:jasiek-foo

istnieje wvirtualdomains i wiadomość przybędzie zaadresowana do [email protected], to wtedy qmail-send przepisze adres jej odbiorcy jako [email protected] i dostarczy wiadomość lokalnie.

Plik virtualdomains może zawierać znaki globalne:


     .fax:uucp-fax
     :alias-catchall
     .nigdzie.mil:jasiek-foo-host

virtualdomains może też zawierać wyjątki: pusty dodatek oznacza, że domena nie jest domeną wirtualną.

qmail-send obsługuje plik virtualdomains po pliku locals: jeśli więc podana domena jest wpisana do pliku locals, to umieszczenie jej w virtualdomains nie zadziała.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Wilk (PTM) <[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 1.06 oryginału.