qmail-command(8) podawany przez użytkownika program dostarczający pocztę

SKŁADNIA

w .qmaildod : |polecenie

OPIS

qmail-local będzie, na żądanie, przepuszczał każdą nadchodzącą wiadomość pocztową przez wybrany program.

Gdy nadejdzie wiadomość pocztowa, qmail-local wykona sh -c polecenie w Twoim katalogu domowym. Wiadomość będzie udostępniona na standardowym wejściu polecenia.

OSTRZEŻENIE: Wiadomość pocztowa nie zaczyna się od zwyczajowo należących do qmail-local linii Return-Path czy też Delivered-To.

Proszę zauważyć, że qmail-local używa tego samego deskryptora pliku dla każdego dostarczania podanego w pliku .qmail, tak więc nie jest to bezpieczne, aby polecenie tworzyło proces potomny, który czyta wiadomość w tle, podczas gdy rodzic kończy pracę.

KODY ZAKOŃCZENIA

Kody wyjścia polecenia są interpretowane następująco: 0 oznacza, że dostarczanie się powiodło; 99 oznacza, że dostarczanie się powiodło, lecz qmail-local powinien zignorować dalsze instrukcje doręczania; 100 oznacza, że dostarczanie zawiodło całkowicie (twardy błąd); 111 oznacza, że dostarczanie zawiodło, lecz powinno być jeszcze raz powtórzone za chwilę (miękki błąd).

Obecnie kody 64, 65, 70, 76, 77, 78 i 112 są rozważane jako błędy twarde, a reszta jako błędy miękkie, ale polecenie powinno wstrzymywać się od polegania na tym.

ZMIENNE ŚRODOWISKOWE

qmail-local używa różnych użytecznych zmiennych środowiskowych przekazywanych do polecenie. OSTRZEŻENIE: Zmienne te nie są cytowane. Mogą zawierać znaki specjalne. Są pod kontrolą potencjalnie podstępnego zdalnego użytkownika.

SENDER to kopertowy adres nadawcy. NEWSENDER jest kopertowym adresem nadawcy przesyłającego pocztę dalej, tak jak to jest opisane w dot-qmail(5). RECIPIENT jest kopertowym adresem odbiorcy, określanym też w tej pomocy jako local@domain (lokalny@domena). USER to użytkownik. HOME to Twój katalog domowy, określany też w tej pomocy jako homedir. HOST jest domenową częścią adresu odbiorcy. LOCAL jest częścią lokalną. EXT jest rozszerzeniem (dodatkiem do) adresu, dod.

HOST2 jest częścią zmiennej HOST poprzedzającą ostatnią kropkę; HOST3 jest częścią zmiennej HOST poprzedzającą kropkę przedostatnią; HOST4 jest częścią zmiennej HOST poprzedzającą kropkę trzecią od końca.

EXT2 jest porcją EXT następującą po pierwszym myślniku; EXT3 jest porcją po drugim myślniku; EXT4 jest porcją po trzecim myślniku; DEFAULT jest porcją odpowiadającą części domyślnej (default) nazwy pliku .qmail-...; DEFAULT nie jest ustawiona, jeśli nazwa pliku nie kończy się na default.

DTLINE i RPLINE są zazwyczaj liniami Delivered-To i Return-Path, włączając w to znaki nowej linii. UFLINE jest linią From_ w stylu UUCP, którą qmail-local dodaje do plików mbox-format.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Wilk (PTM) <[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 1.06 oryginału.