qmail-queue(8) kolejkowanie wiadomości pocztowej w celu jej dostarczenia

SKŁADNIA

qmail-queue

OPIS

qmail-queue czyta wiadomość pocztową z deskryptora 0. Potem czyta informacje kopertowe z deskryptora 1. Umieszcza wiadomość w kolejce wychodzącej dla późniejszego dostarczenia przez qmail-send.

Informacja kopertowa to kopertowy adres nadawcy poprzedzony listą kopertowych odbiorców. Adres nadawcy jest poprzedzony literą F i zakończony znakiem o kodzie 0. Każdy adres odbiorcy jest poprzedzony literą T i zakończony znakiem o kodzie 0. Lista adresów odbiorców jest zakończona dodatkowym bajtem 0. Jeśli qmail-queue ujrzy znak końca pliku przed dodatkowym bajtem 0, to przerywa działanie bez umieszczenia wiadomości w kolejce.

Każdy kopertowy adres odbiorcy powinien zawierać nazwę użytkownika, znak @ i w pełni kwalifikowaną nazwę domenową (FQDN).

qmail-queue zawsze dodaje linię Received na górze wiadomości. Poza tym qmail-queue nie sprawdza wiadomości i nie wprowadza żadnych ograniczeń co do jej zawartości. Jednakże odbiorca zapewne oczekuje pojawienia się odpowiedniego nagłówka, tak jak to opisano w qmail-header(5).

Programy z pakietu qmail będą zamiast qmail-queue uruchamiać zawartość zmiennej $QMAILQUEUE, jeśli ta zmienna jest ustawiona.

OGRANICZENIA SYSTEMU PLIKÓW

qmail-queue nakłada dwa warunki na strukturę kolejki: każdy podkatalog mess musi znajdować się w tym samym systemie plików, co katalog pid, a każdy podkatalog todo musi znajdować się w tym samym systemie plików, co katalog intd.

KODY ZAKOŃCZENIA

qmail-queue nie wypisuje diagnostyki. Zwraca 0, jeśli wiadomość została pomyślnie umieszczona w kolejce. Zwraca 1 do 99, jeśli wystąpił błąd.

Wszystkie kody błędów qmail-queue zawierające się pomiędzy 11 a 40 wskazują na błędy stałe:

11
Zbyt długi adres.
31
Serwer poczty całkowicie odmawia przesłania wiadomości do jakichkolwiek odbiorców. (Nieużywane przez qmail-queue, ale możliwe do użycia przez programy oferujące ten sam interfejs.)

Wszystkie pozostałe kody błędów zwracane przez qmail-queue wskazują na błędy tymczasowe:

51
Brak pamięci.
52
Przekroczony czas oczekiwania.
53
Błąd zapisu, np. brak miejsca na dysku.
54
Nie można odczytać wiadomości lub koperty.
55
Nie można odczytać pliku konfiguracyjnego. (Nieużywane przez qmail-queue.)
56
Problem w ustanawianiu połączenia sieciowego z tego hosta. (Nieużywane przez qmail-queue.)
61
Problem z katalogiem domowym qmail.
62
Problem z katalogiem kolejki wiadomości.
63
Problem z queue/pid.
64
Problem z queue/mess.
65
Problem z queue/intd.
66
Problem z queue/todo.
71
Serwer poczty tymczasowo odmawia przesłania wiadomości to jakiegokolwiek odbiorcy. (Nieużywane przez qmail-queue.)
72
Przekroczony czas oczekiwania na połączenie z serwerem poczty. (Nieużywane przez qmail-queue.)
73
Odmowa połączenia ze strony serwera poczty. (Nieużywane przez qmail-queue.)
74
Połączenie z serwerem ustanowione poprawnie, ale wystąpił błąd w komunikacji. (Nieużywane przez qmail-queue.)
81
Usterka wewnętrzna, np. błąd segmentacji.
91
Błąd w formacie koperty.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Wilk (PTM) <[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 1.06 oryginału.