getpw(3) rekonstrukcja wpisu z pliku passwd.

SKŁADNIA

#include <pwd.h>
#include <sys/types.h>


int getpw(uid_t uid, char *buf);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Funkcja getpw rekonstruuje linię wpisu w pliku passwd dla użytkownika określonego przez uid. Wynik jest zapisywany do bufora buf. Zwrócony bufor zawiera linię postaci

name:passwd:uid:gid:gecos:dir:shell

Struktura passwd jest zdefiniowana w <pwd.h> następująco:

struct passwd {
    char  *pw_name;    /* nazwa użytkownika */
    char  *pw_passwd;   /* hasło użytkownika */
    uid_t  pw_uid;     /* identyfikator użytkownika */
    gid_t  pw_gid;     /* identyfikator grupy */
    char  *pw_gecos;   /* imię i nazwisko */
    char  *pw_dir;    /* katalog domowy */
    char  *pw_shell;   /* program powłoki */
};

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja zwraca 0 po pomyślnym zakończeniu, a -1, gdy wystąpi błąd.

BŁĘDY

ENOMEM
Brak pamięci do zaalokowania struktury passwd.

PLIKI

/etc/passwd
plik bazy z hasłami

ZGODNE Z

SYSVr2.

BŁĘDY

Funkcja getpw() jest niebezpieczna, gdyż może przepełnić udostępniony bufor buf. Została zastąpiona przez getpwuid().

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 3 getpw

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.