getpwuid(3) odczytanie wpisu z pliku z hasłami

Other Alias

getpwnam

SKŁADNIA

#include <pwd.h>
#include <sys/types.h>


struct passwd *getpwnam(const char *name);

struct passwd *getpwuid(uid_t uid);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Funkcja getpwnam zwraca wskaźnik do struktury, zawierającej pola powstałe z rozłożenia tej linii pliku /etc/passwd, która odpowiada użytkownikowi o nazwie nazwa.

Funkcja getpwuid zwraca wskaźnik do struktury, zawierającej pola powstałe z rozłożenia tej linii pliku /etc/passwd, która odpowiada użytkownikowi o identyfikatorze uid.

Struktura passwd jest zdefiniowana w <pwd.h> następująco:

struct passwd {
    char  *pw_name;    /* nazwa użytkownika */
    char  *pw_passwd;   /* hasło użytkownika */
    uid_t  pw_uid;     /* identyfikator użytkownika */
    gid_t  pw_gid;     /* identyfikator grupy */
    char  *pw_gecos;   /* imię i nazwisko */
    char  *pw_dir;    /* katalog domowy */
    char  *pw_shell;   /* program powłoki */
};

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje getpwnam() i getpwuid() zwracają wskaźnik do struktury passwd, lub NULL, gdy odpowiedni wpis nie zostanie znaleziony lub gdy wystąpi błąd.

BŁĘDY

ENOMEM
Brak pamięci do zaalokowania struktury passwd.

PLIKI

/etc/passwd
plik bazy z hasłami.

ZGODNE Z

SVID 3, POSIX, BSD 4.3

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 3 getpwnam

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.