endpwent(3) pobranie wpisu z pliku z hasłem

Other Alias

getpwent, setpwent

SKŁADNIA

#include <pwd.h>
#include <sys/types.h>


struct passwd *getpwent(void);

void setpwent(void);

void endpwent(void);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Funkcja getpwend zwraca wskaźnik do struktury, zawierającej poszczególne pola linijki z /etc/passwd. Podczas pierwszego wywołania, zwracany jest pierwszy wpis; później zwracane są kolejne.

Funkcja setpwent ustawia wskaźnik pliku na jego początek /etc/passwd.

Funkcja endpwent() zamyka plik /etc/passwd.

Struktura passwd jest zdefiniowana w <pwd.h> następująco:

struct passwd {
    char  *pw_name;    /* nazwa użytkownika */
    char  *pw_passwd;   /* hasło użytkownika */
    uid_t  pw_uid;     /* identyfikator użytkownika */
    gid_t  pw_gid;     /* identyfikator grupy */
    char  *pw_gecos;   /* imię i nazwisko */
    char  *pw_dir;    /* katalog domowy */
    char  *pw_shell;   /* program powłoki */
};

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja getpwent() zwraca wskaźnik do struktury passwd lub NULL, gdy nie ma więcej wpisów lub wystąpi błąd.

BŁĘDY

ENOMEM
Brak pamięci do zaalokowania struktury passwd.

PLIKI

/etc/passwd
plik bazy z hasłami.

ZGODNE Z

SVID 3, BSD 4.3

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 3 getpwent

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.