fgetpwent(3) pobranie wpisu z pliku haseł

SKŁADNIA

#include <pwd.h>
#include <stdio.h>
#include <sys/types.h>


struct passwd *fgetpwent(FILE *stream);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Funkcja fgetpwent() zwraca wskaźnik do struktury zawierającej podzieloną na pola linię z pliku stream. Po pierwszym wywołaniu zwraca pierwszą pozycję, później zwraca kolejne. Plik stream musi mieć taki sam format, jak /etc/passwd.

Struktura passwd jest następująco zdefiniowana w pliku <pwd.h>:

struct passwd {
    char  *pw_name;    /* nazwa użytkownika */
    char  *pw_passwd;   /* hasło użytkownika */
    uid_t  pw_uid;     /* identyfikator użytkownika */
    gid_t  pw_gid;     /* identyfikator grupy */
    char  *pw_gecos;   /* rzeczywista nazwa */
    char  *pw_dir;    /* katalog domowy */
    char  *pw_shell;   /* powłoka */
};

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja fgetpwent() zwraca strukturę passwd, lub NULL jeśli nie ma więcej pozycji lub wystąpił błąd.

BŁĘDY

ENOMEM
Brak pamięci do alokacji struktury passwd.

PLIKI

/etc/passwd
baza danych o hasłach

ZGODNE Z

SVID 3

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 3 fgetpwent

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.