zdiff(1) porównuje skompresowane pliki

Other Alias

zcmp

SKŁADNIA

zcmp [ opcje_dla_cmp ] plik1 [ plik2 ]
zdiff [ opcje_dla_diff ] plik1 [ plik2 ]

OPIS

Zcmp oraz zdiff używane są do wywoływania programów cmp i diff dla skompresowanych plików. Wszystkie opcje są przekazywane bezpośrednio do programu cmp lub diff. Jeżeli podany zostanie tylko plik1, to porównywany jest plik plik1 z rozpakowanym plikiem plik1.gz. Jeżeli podane zostaną dwie nazwy plików, to ich zawartość (dekompresowana - jeśli to konieczne) jest przekazywana do programu cmp lub diff. Pliki wejściowe nie są modyfikowane. Zachowywany jest kod wyjścia z cmp lub diff.

BŁĘDY

Komunikaty programów cmp lub diff mogą odnosić się do nazw plików takich jak "-" zamiast do nazw plików podanych w wierszu polecenia.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Łukasz Kowalczyk (PTM) <[email protected]>, Robert Luberda <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 1.6 oryginału.