zgrep(1) przeszukuje (także skompresowane) pliki za pomocą wyrażenia

SKŁADNIA

zgrep [ opcja-grepa ] [ -e ] wzorzec nazwa-pliku...

OPIS

Zgrep wywołuje grepa na plikach skompresowanych za pomocą programów compress lub gzip. Następujące opcje grepa spowodują przerwanie programu zgrep z kodem błędu: (-[drRzZ]|--di*|--exc*|--inc*|--rec*|--nu*). Wszystkie podane opcje są przekazywane bezpośrednio do programu grep. Jeżeli nie podano żadnych plików, dane są pobierane ze standardowego wejścia, w razie potrzeby dekompresowane, a następnie przekazywane do programu grep. W przeciwnym wypadku pliki są dekompresowane (jeśli to konieczne) i przekazywane do grepa.

Jeśli ustawiono zmienną środowiskową GREP, to zgrep używa jej do określenia programu do wywołania.

KOD WYJŚCIA

2 - Podano nieobsługiwaną opcję.

AUTOR

Charles Levert ([email protected])

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Łukasz Kowalczyk (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 1.6 oryginału.