cmp(1) porównuje dwa pliki bajt po bajcie

SKŁADNIA

cmp [OPCJA]... PLIK1 [PLIK2 [POMINIĘCIE1 [POMINIĘCIE2]]]

OPIS

Opcjonalne parametry POMINIĘCIE1 i POMINIĘCIE2 określają liczbę bajtów, które zostaną pominięte od początku każdego pliku (domyślnie wynoszą 0).

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

-b, --print-bytes
wypisuje różniące się bajty
-i, --ignore-initial=POMINIĘCIE
pomija pierwsze POMINIĘCIE bajtów obu plików
-i, --ignore-initial=POMINIĘCIE1:POMINIĘCIE2
pomija pierwsze POMINIĘCIE1 bajtów PLIKU1 i pierwsze POMINIĘCIE2 bajtów PLIKU2
-l, --verbose
wypisuje numery i wartości różniących się bajtów
-n, --bytes=LIMIT
porównuje co najwyżej LIMIT bajtów
-s, --quiet, --silent
wyłącza zwykłe wyjście
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
-v, --version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

POMINIĘCIE może być jednym z następujących (opcjonalnie może być poprzedzony liczbą całkowitą): kB 1000, K 1024, MB 1.000.000, M 1.048.576, G 1.073.741.824, itd. dla T, P, E, Z, Y.

Jeśli PLIK ma wartość - lub jest pominięty, to odczytywane jest standardowe wejście. Kod zakończenia wynosi 0 jeśli pliki są identyczne, 1 jeśli się różnią i 2 w przypadku wystąpienia problemu.

AUTOR

Napisane przez Torbjorna Granlunda i Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

Zgłoszenia błędów proszę wysyłać (po angielsku) na adres [email protected]
Strona internetowa GNU diffutils: <http://www.gnu.org/software/diffutils/>
Ogólna pomoc dotycząca oprogramowania GNU: <http://www.gnu.org/gethelp/>

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2011 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.3 oryginału.