talk(1) wymiana pisanej na bieżąco informacji z innym użytkownikiem

SKŁADNIA

talk użytkownik [tty ]

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Talk to wizualny program komunikacyjny, który kopiuje linie z twojego terminala na terminal innego użytkownika.

Dostępne opcje:

użytkownik
Jeżeli życzysz sobie porozmawiać z kimś na twojej własnej maszynie, wtedy użytkownik to po prostu nazwa loginu danego użytkownika, z którym chcesz porozmawiać. Jeżeli chcesz porozmawiać z użytkownikiem na innym hoscie, wtedy użytkownik przyjmuje formę `nazwa_loginu@host'
tty
Jeżeli życzysz sobie porozmawiać z kimś kto jest zalogowany więcej niż raz, tty może być użyty do wskazania właściwego terminala, gdzie tty wygląda następująco `ttyXX'

Kiedy łączysz się z kimś za pomocą talk, program wysyła wiadomość

Message from TalkDaemon@jego_maszyna...
talk: connection requested by twój_login@twoja_maszyna.
talk: respond with: talk twój_login@twoja_maszyna

do użytkownika z którym chcesz porozmawiać.Z jego punktu widzenia odbiorca tej wiadomości powinien odpowiedzieć, pisząc

talk twój_login@twoja_maszyna

Nie ma znaczenia z jakiej maszyny odbiorca odpowiada, tak długo jak jego nazwa_loginu jest ta sama.Po nawiązaniu połaczenia użytkownicy mogą pisać równocześnie, to co napiszą pojawia się w oddzielnych oknach. Naciśnięcie kontrol(Ctrl)-L `^L' spowoduje oczyszczenie ekranu z tekstu, który wpisywałeś do tej pory. W celu wyjścia z programu naciśnij znak przerwania; talk przesunie kursor na koniec ostatniego wiersza i odtworzy poprzedni wygląd terminala.

Pozwolenie na rozmowę może być odmówiona lub przyznana przez użycie komendy mesg(1) Na początku(standardowo) rozmowa nie jest zabroniona. Niektóre komendy, szczególnie nroff(1) i pr(1), nie zezwalają na wiadomości w celu uniemożliwienia "zanieczyszczenia" danych wyjściowych.

PLIKI

/etc/hosts
aby odszukać nazwę maszyny odbiorcy
/var/run/utmp
aby odszukać terminal odbiorcy

ZOBACZ RÓWNIEŻ

mail(1), mesg(1), who(1), write(1)

BŁĘDY

Wersja talk(1) udostępniona z BSD 4.3 używa protokołu, który nie jest kompatybilny z protokołem używanym w wersji udostępnionej z BSD 4.2 (SunOS/Solaris używają tego starego protokołu). +.PP Kolejny problem może mieć miejsce podczas połaczenia przez point-to-point (SLIP/PPP).W celu pozbycia się tego problemu musisz zmienić nazwę hosta na odpowiedni dla ciebie adres IP intersejsu SLIP/PPP podczas połączenia.

HISTORIA

Komenda talk pojawiła się w BSD 4.2 .

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 1 netkit-ntalk

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.