write(1) wysyła komunikat do innego użytkownika

SKŁADNIA

użytkownik [terminal ]

OPIS

umożliwia komunikowanie się z innymi użytkownikami poprzez kopiowanie wierszy z terminala użytkownika na terminale innych osób.

Po uruchomieniu polecenia użytkownika do którego wysłano wiadomość otrzyma ją w następującej postaci:

Message from nazwa@komputer on jakiśterminal at gg:mm ...

Wszelkie dalsze wiersze które się wprowadzi zostaną skopiowane na terminal danego użytkownika. Gdy zechce on odpowiedzieć na wiadomość to również będzie musiał posłużyć się programem .

Po zakończeniu, należy wpisać znak końca pliku lub znak przerwania. Drugi użytkownik zobaczy komunikat "EOF" (End Of File - koniec pliku) oznaczający zakończenie wiadomości.

Można zabronić innym osobom (poza administratorem) pisania wiadomości na swój terminal za pomocą polecenia mesg(1).

Jeśli użytkownik, do którego chcesz się napisać jest zalogowany na kilku terminalach, to można podać na który terminal się pisze, podając nazwę terminala jako drugi parametr programu . W innym wypadku, write wybierze jeden z terminali - ten z najkrótszym czasem nieaktywności użytkownika (idle). Tak więc wiadomość dotrze na właściwe miejsce.

Tradycyjnie przyjęto w pisaniu do innych, że łańcuch "-o" znajdujący się na końcu wiersza lub stanowiący odrębny wiersz oznacza, że nadeszła kolej na wypowiedź naszego rozmówcy. Łańcuch "oo" oznacza, że osoba uważa konwersację za skończoną.

HISTORIA

Polecenie pojawiło się w AT&T System v1 .

BŁĘDY

Do określenia zestawu znaków które można bezpiecznie wypisać na terminal używane jest ustawienie LC_CTYPE osoby wysyłającej wiadomość, a nie otrzymującej ją (program nie ma możliwości jej określenia).

Narzędzie nie rozpoznaje znaków wielobajtowych.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.
Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 9.0.5 oryginału.