who(1) pokazuje kto jest zalogowany

SKŁADNIA

who [OPCJA]... [ PLIK | ARGUMENT1 ARGUMENT2 ]

OPIS

Wypisuje informację o aktualnie zalogowanych użytkownikach

-a, --all
równoważne -b -d --login -p -r -t -T -u
-b, --boot
czas ostatniego uruchomienia systemu
-d, --dead
wypisuje martwe procesy
-H, --heading
wypisuje wiersz z nagłówkami kolumn
--ips
wypisuje numery IP zamiast nazw, z opcją --lookup rozwiązuje używając zapisanego IP (jeśli jest dostępny), zamiast zapisanej nazwy komputera.
-l, --login
wypisuje systemowe procesy zgłoszeniowe
--lookup
próbuje rozwiązać nazwy systemów przez DNS
-m
wypisuje tylko nazwę systemu i użytkownika związanych ze standardowym wejściem
-p, --process
wyświetla aktywne procesy uruchomione przez init
-q, --count
wypisuje wszystkie nazwy zgłoszeniowe i liczbę zalogowanych użytkowników
-r, --runlevel
wyświetla bieżący poziom pracy (runlevel)
-s, --short
wypisuje jedynie nazwę, terminal i czas (domyślnie)
-t, --time
wypisuje ostatnią zmianę zegara systemowego
-T, -w, --mesg
wypisuje dodatkowo znak, określający czy użytkownik przyjmuje komunikaty: +, - lub ?
-u, --users
wypisuje zalogowanych użytkowników
--message
równoważne -T
--writable
równoważne -T
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Jeśli nie podano PLIKU, używany jest /var/run/utmp. Częstym wyborem jest /var/log/wtmp. Jeśli podano ARGUMENT1 i ARGUMENT2, włączana jest opcja -m. Program może mieć działanie terapeutyczne - często wybieranymi argumentami są am i lub mom likes.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/> Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu who proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

AUTOR

Napisane przez Josepha Arceneaux, Davida MacKenzie i Michaela Stone'a.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2014 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Gwidon S. Naskrent (PTM) <[email protected]>, Wojtek Kotwica (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.23 oryginału.