strcasestr(3) szukanie podciągu

Other Alias

strstr

SKŁADNIA

#include <string.h>


char *strstr(const char *haystack, const char *needle);

#define _GNU_SOURCE /* Patrz feature_test_macros(7) */


#include <string.h>

char *strcasestr(const char *haystack, const char *needle);

OPIS

Funkcja strstr() znajduje pierwsze wystąpienie podłańcucha needle w łańcuchu haystack. Kończące znaki null '\0') nie są porównywane.

Funkcja strcasestr() działa jak strstr(), ale ignoruje rozmiar znaków obu argumentów.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja strstr() zwraca wskaźnik do początku znalezionego podłańcucha lub wartość NULL, jeśli podłańcuch ten nie zostanie znaleziony.

ATRYBUTY

Wielowątkowość (patrz pthreads(7))

Funkcja strstr() jest bezpieczna dla wątków.

Funkcja strcasestr() jest bezpieczna dla wątków, lecz nie zawsze. Może być bezpiecznie użyta w aplikacjach wielowątkowych, pod warunkiem, że podczas jej wykonywania ustawienia regionalne nie zostaną zmienione przez funkcję setlocale(3).

ZGODNE Z

Funkcja strstr() jest zgodna z C89 i C99. Funkcja strcasestr() jest niestandardowym rozszerzeniem.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Wilk (PTM) <[email protected]>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <[email protected]>, Robert Luberda <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.