putchar(3) wyprowadzanie znaków i łańcuchów

Other Alias

fputc, fputs, putc, puts

SKŁADNIA

#include <stdio.h>


int fputc(int c, FILE *stream);
int fputs(const char *s, FILE *stream);
int putc(int c, FILE *stream);
int putchar(int c);
int puts(const char *s);

OPIS

fputc() zapisuje znak c, rzutowany na unsigned char, do strumienia stream.

fputs() zapisuje łańcuch s do strumienia stream, pomijając kończący bajt null ('\0').

putc() jest równoważne fputc() poza tym, że może być zaimplementowane jako makro, które przetwarza wyrażenie stream więcej niż raz.

putchar(c) jest równoważny putc(c,stdout).

puts() zapisuje łańcuch s oraz kończący znak nowej linii do stdout.

Wywołania opisanych tu funkcji dla danego strumienia wyjściowego można mieszać pomiędzy sobą, jak też można je mieszać z wywołaniami innych funkcji wyjściowych z biblioteki stdio, dla tego samego strumienia wyjściowego.

Informacje o nieblokujących odpowiednikach znajdują się w unlocked_stdio(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA

fputc(), putc() i putchar() zwracają znak zapisany jako unsigned char i rzutowany na int lub zwracają EOF w przypadku błędu.

puts() i fputs() zwracają liczbę nieujemną w przypadku pomyślnego zakończenia lub EOF w przypadku błędu.

ZGODNE Z

C89, C99.

BŁĘDY IMPLEMENTACJI

Nie jest zalecane łączenie wywołań funkcji wyjściowych z biblioteki stdio z niskopoziomowymi wywołaniami write(2) dla tego samego deskryptora pliku stowarzyszonego z tym samym strumieniem wyjściowym. Wyniki takich działań są niezdefiniowane i bardzo prawdopodobne, że będą się różnić od oczekiwanych.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <[email protected]>, Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <[email protected]>, Robert Luberda <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.