fputws(3) zapisanie łańcucha szerokich znaków do strumienia FILE

SKŁADNIA

#include <wchar.h>


int fputws(const wchar_t *ws, FILE *stream);

OPIS

Funkcja fputws() jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji fputs(3). Zapisuje do stream łańcuch szerokich znaków o początku wskazywanym przez ws, aż do kończącego szerokiego znaku null (L'\0'). Ten kończący znak null nie jest zapisywany do strumienia.

Informacje o nieblokujących odpowiednikach znajdują się w unlocked_stdio(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja fputws() zwraca nieujemną liczbę całkowitą, gdy nie wystąpił błąd, lub -1, aby zasygnalizować wystąpienie błędu.

ZGODNE Z

C99, POSIX.1-2001.

UWAGI

Zachowanie fputws() zależy od kategorii LC_CTYPE bieżących ustawień regionalnych.

W przypadku nieprzekazania dodatkowych informacji przy wywołaniu fopen(3) rozsądne jest oczekiwanie, że fputws() faktycznie zapisze wielobajtową sekwencję odpowiadającą szerokiemu znakowi wc.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.