fwrite(3) odczyt/zapis strumienia binarnego

Other Alias

fread

SKŁADNIA

#include <stdio.h>

size_t fread( void *ptr, size_t size, size_t nmemb, FILE *stream);

size_t fwrite( const void *ptr, size_t size, size_t nmemb, FILE *stream);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Funkcja fread odczytuje nmemb elementów danych, każdy o rozmiarze size bajtów, ze strumienia wskazywanego przez stream, do miejsca w pamięci wskazywanego przez ptr.

Funkcja fwrite zapisuje nmemb elementów danych, każdy o rozmiarze size bajtów, do strumienia wskazywanego przez stream, pobierając je z miejsca w pamięci wskazywanego przez ptr.

Informacje o nieblokujących odpowiednikach znajdują się w unlocked_stdio(3).

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcje fread oraz fwrite zwracają ilość faktycznie zapisanych lub odczytanych elementów (nie liczbę znaków). Jeśli wystąpi błąd, lub osiągnięty zostanie koniec pliku, zwracana jst zmniejszona liczba elementów (lub zero).

Funkcja fread nie odróżnia pomiędzy końcem pliku i błędem, należy w tym celu wywołać funkcję feof(3) oraz ferror(3).

ZGODNE Z

Funkcje fread oraz fwrite są zgodne z ANSI X3.159-1989 (``ANSI C'').

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 3 fread

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.