lpbanner(1) tekstowa strona nagłówkowa

SKŁADNIA

lpbanner
[-l length] [-w width] [-P printer]
[-L bannername] [-n loginname] [-h host]
[-J jobtitle] [-C class] [-?option args] [all]

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Program lpbanner służy do wydruku prostej strony nagłówkowej na drukarce o stałej szerokości znaków, pclbanner tworzy nagłówek PCL, zaś psbanner tworzy nagłówek w formacie PostScript. Całość informacji, jaka ma zostać wydrukowana jest przesyłana przy pomocy argumentów wiersza poleceń. Dla zachowania zgodności z szacownymi programami kolejkowania wydruku, czyta wiersz formularzowy ze standardowego wejścia, ale ignoruje tę informację.

OPCJE

-w width
Szerokość strony w znakach (domyślnie 132).
-l length
Długość strony w wierszach (domyślnie 60).
-P printer
Kolejka drukarki dla wydruku nagłówka.
-L bannername
Nazwa używana w nagłówku jako nazwa główna.
-n loginname
Nazwa używana w nagłówku jako nazwa zgłoszeniowa użytkownika (login name).
-h host
Nazwa używana w nagłówku jako nazwa hosta.
-J jobtitle
Łańcuch używany w nagłówku jako główny tytuł.
-C class
Łańcuch używany w nagłówku jako klasa.
-? value
Inne opcje i argumenty zapewniane przez LPRng są ignorowane.

HISTORIA

LPRng jest rozszerzonym systemem buforowania wydruku o funkcjonalności podobnej do oprogramowania Berkeley LPR. Listą dyskusyjną o LPRng jest [email protected]; subskrypcja przez wysłanie listu do [email protected] ze słowem `subscribe` w treści. Oprogramowanie to jest dostępne z ftp://ftp.astart.com/pub/LPRng.

AUTOR

Patrick Powell <[email protected]>.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 1 lpbanner

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.