lprm(1) usuwa zadania z kolejki buforowania wydruków

SKŁADNIA

lprm [-P printer ] [- ] [job # ...] [user ... ]

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

Lprm usuwa zadanie, lub zadania, z kolejki buforowania drukarki. Ponieważ katalog buforowania jest chroniony przed użytkownikami, wykorzystanie lprm jest normalnie jedyną metodą, przy pomocy której użytkownik może usunąć zadanie. Właściciel zadania określany według nazwy zgłoszeniowej użytkownika oraz nazwy hosta dla maszyny, na której wywołano polecenie lpr(1).

OPCJE I ARGUMENTY

-P printer
Podaje kolejkę związaną z konkretną drukarką printer (w przeciwnym razie używana jest domyślna drukarka).
-
Jeśli podano pojedynczy myślnik `- ' to lprm usunie wszystkie zadania, jakie posiada użytkownik. Jeżeli flagę tę wykorzysta superużytkownik, to kolejka druku zostanie całkowicie opróżniona.
user
Powoduje, że lprm będzie usiłować usunąć wszystkie buforowane zadania należące do zadanego użytkownika (lub użytkowników). Ta postać wywoływania lprm jest przydatna tylko dla superużytkownika.
job #
Użytkownik może odłączyć z kolejki pojedyncze zadanie podając jego numer. Numer ten można uzyskać z programu lpq(1), np.

% lpq -l
1st:ken             [job #013ucbarpa]
    (standard input)    100 bytes
% lprm 13

Jeżeli nie podano żadnych argumentów ani opcji, to Lprm usunie aktualnie aktywne zadanie jeśli należy ono do użytkownika, który wywołał lprm

Lprm zapowiada nazwy plików, jakie usuwa i milczy, jeśli w kolejce nie ma żadnych zadań pasujących do listy żądań.

Lprm jeśli będzie to konieczne, unicestwi aktywnego demona przed usunięciem plików w buforze. Jeżeli demon jest zabity, to automatycznie, po zakończeniu usuwania plików, restartowany jest nowy.

ŚRODOWISKO

Jeżeli poniższa zmienna środowiska istnieje, to jest wykorzystywana przez lprm

PRINTER
Jeżeli istnieje zmienna środowiska PRINTER a nie podano drukarki przy pomocy opcji -P to drukarka domyślna przyjmowana jest z PRINTER

PLIKI

/etc/printcap
Plik z charakterystykami drukarek.
/var/spool/*
Katalogi buforowania.
/var/spool/*/lock
Plik blokujący wykorzystywany do uzyskania PID bieżącego demona i numeru aktualnie aktywnego zadania.

DIAGNOSTYKA

``Permission denied'' jeżeli użytkownik próbuje usunąć pliki nie do niego należące.

BŁĘDY

Ponieważ przy aktualizacji pliku blokującego możliwa jest sytuacja wyścigów, obecnie aktywne zadanie może być niewłaściwie identyfikowane.

HISTORIA

Polecenie lprm pojawiło się w BSD 3.0

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 1a lprm

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.