lpd(8) demon buforowania drukarki wierszowej

SKŁADNIA

lpd [-l ]

OPIS

Lpd jest demonem drukarki (obsługuje buforowanie wydruków) i normalnie wywoływany jest podczas startu systemu z pliku rc(8). Wykonuje jednokrotne przejście przez plik printcap(5a), by dowiedzieć się o istniejących drukarkach i drukuje pliki, jakie ewentualnie pozostały po załamaniu systemu. Następnie wykorzystuje funkcje systemowe listen(2) i accept(2) do otrzymywania żądań wydruku plików z kolejki, transferu plików do obszaru buforowania, wyświetlania kolejki i usuwania zadań z kolejki. W każdym z tych przypadków do obsługi żądania rozwidla się w proces potomny. W ten sposób proces macierzysty może nadal nasłuchiwać kolejnych żądań.

Dostępne opcje:

-l
Flaga -l powoduje, że lpd rejestruje otrzymane z sieci poprawne żądania. Może być przydatne do celów diagnostycznych.

Istnieją dwa środki kontroli dostępu. Po pierwsze, wszystkie żądania muszą nadchodzić z jednaj z maszyn wymienionych w pliku /etc/hosts.equiv lub /etc/hosts.lpd Po drugie, jeżeli dla drukarki, do której następuje odwołanie, podano właściwość rs we wpisie printcap, to będą honorowane tylko żądania lpr pochodzące od użytkowników mających konta na maszynie z tą drukarką.

Plik minfree w każdym z katalogów buforowania zawiera liczbę bloków dyskowych, jakie mają pozostać wolne, tak by kolejka drukarki nie wypełniła całkowicie dysku. Plik minfree można zmieniać dowolnym ulubionym edytorem tekstów.

Demon rozpoczyna przetwarzanie plików po pomyślnym ustawieniu blokady na wyłączny dostęp (opisane nieco później), i szuka w katalogu buforowania plików rozpoczynających się od cf Wiersze w każdym z plików cf określają pliki, jakie mają być wydrukowane lub akcje nie będące drukowaniem, jakie należy wykonać. Każdy taki wiersz rozpoczyna się znakiem kluczowym, podającym co należy zrobić z resztą wiersza.

J
Nazwa zadania (job name). Łańcuch, jaki ma być użyty jako nazwa zadania na stronie rozdzielającej.
C
Klasyfikacja (classification). Łańcuch, jaki ma być użyty w wierszu klasyfikacji na stronie rozdzielającej.
L
Dosłownie (literal). Wiersz zawiera informacje identyfikacyjne z pliku haseł i powoduje, że zostanie wydrukowana strona rozdzielająca.
T
Tytuł (title). Łańcuch, jaki ma być użyty jako tytuł dla pr(1).
H
Nazwa hosta. Nazwa maszyny, z której wywołano lpr.
P
Osoba (person). Nazwa zgłoszeniowa (login) osoby, która wywołała lpr. Stosowane do weryfikacji właściciela przez lprm.
M
Po zakończeniu aktualnego zadania druku wysyła list do zadanego użytkownika.
f
Plik sformatowany. Nazwa pliku już sformatowanego do druku.
l
Podobnie jak ``f'', ale przekazuje znaki sterujące i nie wykonuje łamania stron.
p
nazwa pliku do wydrukowania przy pomocy pr(1) jako filtru.
t
Plik troff. Plik zawiera wyjście utworzone przez troff(1) (polecenia cat fotonaświetlarki).
n
Plik ditroff. Plik zawiera wyjście ditroff (device independent troff - troff niezależny od urządzenia).
r
Plik DVI. Plik zawiera wyjście programu Tex l (format DVI ze Standford).
g
Plik graficzny. Plik zawiera dane utworzone przez plot(3).
c
Plik cifplot. Plik zawiera dane utworzone przez cifplot
v
Plik zawiera obraz rastrowy.
r
Plik zawiera dane tekstowe z FORTRAN-owymi znakami sterowania karetką.
1
Font R troff-a. Nazwa pliku fontu, jaki ma zostać użyty zamiast domyślnego.
2
Font I troff-a. Nazwa pliku fontu, jaki ma zostać użyty zamiast domyślnego.
3
Font B troff-a. Nazwa pliku fontu, jaki ma zostać użyty zamiast domyślnego.
4
Font S troff-a. Nazwa pliku fontu, jaki ma zostać użyty zamiast domyślnego.
W
Szerokość (width). Zmienia szerokość strony (w znakach) stosowaną przez pr(1) i filtry tekstowe.
I
Wcięcie (indent). Liczba znaków, o jaką ma być wcięty wydruk (w ascii).
U
Usunięcie (unlink). Nazwa pliku do usunięcia po zakończeniu wydruku.
N
Nazwa pliku. Nazwa pliku do wydrukowania, lub puste dla standardowego wejścia (gdy lpr wywoływane jest w potoku).

Jeżeli plik nie może być otwarty, odpowiedni komunikat zostanie zarejestrowany poprzez syslog(3) przy zastosowaniu podsystemu LOG_LPR Lpd Próbuje otworzyć przeznaczony do wydruku plik, którego spodziewa się w danym miejscu, do 20 razy, po czym pomija go.

Lpd wykorzystuje flock(2) do zapewnienia wyłącznego dostępu do pliku blokującego i zapobiegania równoczesnej aktywności wielokrotnych demonów. Jeżeli demon powinien zostać zabity lub niespodziewanie umiera, to plik blokujący nie musi być usuwany. Plik blokujący przechowywany jest w czytelnej postaci ASCII i zawiera dwa wiersze. Pierwszy jest identyfikatorem procesu demona, a drugi nazwą kontrolną pliku aktualnie drukowanego zadania. Drugi wiersz jest aktualizowany tak, by odzwierciedlał bieżący status lpd dla programów lpq(1a) i lprm(1a).

PLIKI

/etc/printcap
plik opisu drukarek
/var/spool/*
katalogi buforowania wydruków
/var/spool/*/minfree
miminalne wolne miejsce, jakie należy pozostawić
/dev/lp*
urządzenia drukarek
/var/run/printer
gniazdo dla żądań lokalnych
/etc/hosts.equiv
spis nazw maszyn uprawnionych do dostępu do drukarek
/etc/hosts.lpd
spis nazw maszyn uprawnionych do dostępu do drukarek, ale nie pod tą samą kontrolą administratorską.

HISTORIA

Demon pojawił się w wersji 6 Uniksa AT&T.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika.