lpc(8) program sterowania drukarką wierszową

SKŁADNIA

lpc [polecenie [argument ... ] ]

OPIS

Lpc stosowane jest przez administratora do sterowania działaniami systemu drukarki wierszowej. Dla każdej z drukarek skonfigurowanych w /etc/printcap lpc może służyć do:

  • włączenia lub wyłączenia dostępności drukarki,
  • włączenia lub wyłączenia kolejki buforowania drukarki,
  • zmiany kolejności zadań w kolejce druku,
  • wskazania statusu drukarek i skojarzonych z nimi kolejek i demonów druku.

Bez argumentów, lpc prosi o podanie poleceń ze standardowego wejścia. Jeżeli podano argumenty, to lpc interpretuje pierwszy z nich jako polecenie, zaś pozostałe jako parametry tego polecenia. Standardowe wejście można przekierować, powodując, że lpc będzie czytać polecenia z pliku. Polecenia mogą być skracane. Poniżej podano zestawienie rozpoznawanych poleceń.

? [ polecenie ...
help [ polecenie ...
Wypisuje krótki opis każdego z poleceń podanych na liście argumentów, lub, jeżeli nie podano argumentów, listę rozpoznawanych poleceń.

abort { all | drukarka}
Natychmiast kończy pracę aktywnego demona buforowania druku na lokalnym hoście dla zadanych drukarek a następnie wyłącza dostępność drukowania (zapobiegając uruchamianiu nowych demonów przez lpr).

clean { all | drukarka}
Usuwa pliki tymczasowe, pliki danych i pliki sterujące, które nie mogą być wydrukowane (tj. nie tworzą kompletnego zadania druku) z zadanej kolejki (kolejek) druku na lokalnej maszynie.

disable { all | drukarka}
Wyłącza kolejkę zadanej drukarki. Zapobiega to dodawaniu przez lpr nowych zadań do kolejki.

down { all | drukarka } komunikat ...
Wyłącza kolejkę zadanej drukarki, wyłącza dostępność drukowania a do pliku statusu drukarki wpisuje komunikat Komunikat nie musi być umieszczony w cudzysłowach, pozostałe argumenty są traktowane jak w echo(1). Zwykle jest to stosowane do wyłączania drukarki i powiadamiania innych o przyczynie. lpq(1) wykaże wyłączenie drukarki i wypisze zadany komunikat statusu.

enable { all | drukarka}
Udostępnia buforowanie kolejki lokalnej zadanych drukarek. Pozwala to lpr(1) na dodawanie nowych zadań do kolejki.

exit
quit
Zakończenie pracy lpc.

restart { all | drukarka}
Usiłuje uruchomić nowego demona drukarki. Przydatne gdy jakieś nienormalne warunki sprawiły, że demon niespodziewanie umarł, pozostawiając w kolejce zadania. Lpq zgłosi, że nie ma żadnego demona, jeśli wystąpią takie okoliczności. Jeżeli użytkownik jest superużytkownikiem, to powinien najpierw spróbować przerwać działanie bieżącego demona (tj. zabić i zrestartować zawieszonego demona).

start { all | drukarka}
Włącza dostępność drukowania i uruchamia demona buforowania dla zadanych drukarek.

status { all | drukarka}
Wyświetla status demonów i kolejek z maszyny lokalnej.

stop { all | drukarka}
Zatrzymuje demona po zakończeniu bieżącego zadania i wyłącza dostępność drukowania.

topq drukarka [ nr_zad ... ] [ użytk ...]
Umieszcza zadania w podanej kolejności na początku kolejki druku.

up { all | drukarka}
Włącza dostępność wszystkiego i uruchamia nowego demona druku. Odwołuje efekty działania down

PLIKI

/etc/printcap
plik opisów drukarek
/var/spool/*
katalogi buforowania druku
/var/spool/*/lock
blik blokady do sterowania kolejką

DIAGNOSTYKA

?Ambiguous command
(polecenie niejednoznaczne) skrót pasuje do więcej niż jednego polecenia
?Invalid command
(nieprawidłowe polecenie) nie znaleziono pasujących poleceń
?Privileged command
(polecenie uprzywilejowane) musisz być członkiem grupy "operator" lub root-em by wykonać to polecenie.

HISTORIA

Polecenie pojawiło się w BSD 4.2

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika.