get_kernel_syms(2) pobranie udostępnionych symboli jądra i modułów

SKŁADNIA

#include <linux/module.h>


int get_kernel_syms(struct kernel_sym *table);

OPIS

Uwaga: To wywołanie systemowe jest obecne tylko w jądrach Linuksa wcześniejszych niż 2.6.

Jeśli table jest równe NULL, get_kernel_syms() zwraca liczbę symboli dostępnych dla zapytania. W przeciwnym wypadku wypełniana jest tabela struktur:

struct kernel_sym {
    unsigned long value;
    char          name[60];
};

Symbole są przeplatane magicznymi symbolami o postaci #nazwa-modułu, gdzie jądru odpowiada pusta nazwa.Wartością związaną z symbolem tej postaci jest adres, pod którym moduł został załadowany.

Symbole udostępniane przez poszczególne moduły następują po magicznych znacznikach modułów, a same moduły są zwracane kolejności odwrotnej do kolejności ich załadowania.

WARTOŚĆ ZWRACANA

W przypadku powodzenia zwracana jest liczba symboli skopiowanych do table. W razie wystąpienia błędu zwracane jest -1 i ustawiana jest odpowiednia wartość zmiennej errno.

BŁĘDY

Istnieje tylko jeden możliwy powód zwrócenia błędu:
ENOSYS
get_kernel_syms() nie jest obsługiwane w tej wersji jądra.

WERSJE

To wywołanie systemowe jest obecne w Linuksie tylko do wersji 2.4 jądra; zostało usunięte w Linuksie 2.6.

ZGODNE Z

get_kernel_syms() jest specyficzna dla Linuksa.

BŁĘDY

Nie ma możliwości wskazania rozmiaru bufora przydzielonego dla table. Jeśli po zapytaniu przez program o rozmiar tabeli symboli zostały dodane do jądra nowe symbole, pamięć może zostać zamazana.

Długość nazw udostępnianych symboli jest ograniczona do 59 znaków.

Z powodu powyższych ograniczeń, to wywołanie systemowe jest przestarzałe, zamiast tego wywołanie systemowego zalecane jest query_module(2) (które dziś również jest uważane za przestarzałe na rzecz innych interfejsów opisanych na stronie podręcznika tego wywołania systemowego).

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <[email protected]>, Robert Luberda <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.