delete_module(2) usuwa wpis ładowalnego modułu.

SKŁADNIA

#include <linux/module.h>


int delete_module(const char *name);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

delete_module próbuje usunąć wpis nieużywanego ładowalnego modułu. Jeśli name jest równe NULL, to zostaną usunięte wszystkie nieużywane moduły zaznaczone jako usuwalne automatycznie. Tę funkcję może wywoływać tylko superużytkownik.

WARTOŚĆ ZWRACANA

W przypadku sukcesu zwracane jest zero. W przypadku błędu, -1 i odpowiednio ustawiane jest errno.

BŁĘDY

EPERM
Użytkownik nie jest superużytkownikiem.
ENOENT
Nie istnieje moduł o tej nazwie.
EINVAL
name był pustym ciągiem znaków.
EBUSY
Moduł jest używany.
EFAULT
name jest poza dostępną przestrzenią adresową.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 delete_module

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.