init_module(2) inicjalizacja wpisu ładowalnego modułu

SKŁADNIA

#include <linux/module.h>


int init_module(const char *name, struct module *image);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

init_module ładuje do przestrzeni jądra przesunięty obraz modułu i wykonuje funkcję init tego modułu.

Obraz modułu rozpoczyna się od struktury modułu, po której następują, odpowiednio, kod i dane. Struktura modułu jest zdefiniowana następująco:

struct module
{
 unsigned long size_of_struct;
 struct module *next;
 const char *name;
 unsigned long size;
 long usecount;
 unsigned long flags;
 unsigned int nsyms;
 unsigned int ndeps;
 struct module_symbol *syms;
 struct module_ref *deps;
 struct module_ref *refs;
 int (*init)(void);
 void (*cleanup)(void);
 const struct exception_table_entry *ex_table_start;
 const struct exception_table_entry *ex_table_end;
#ifdef __alpha__
 unsigned long gp;
#endif
};

Wszystkie pola wskazujące, oprócz next i refs, powinny wskazywać na adresy w ciele modułu i zostać zainicjalizowane odpowiednio dla przestrzeni adresowej jądra, tzn. przesunięte wraz z resztą modułu.

Ta funkcja jest dostępna jedynie dla superużytkownika.

RETURN VALUE

W przypadku sukcesu zwracane jest zero. W przypadku błędu, -1 i odpowiednio ustawiane jest errno.

BŁĘDY

EPERM
Użytkownik nie jest superużytkownikiem.
ENOENT
Nie istnieje moduł o tej nazwie.
EINVAL
Któryś z wpisów image jest wypęłniony nieprawidłowo, image->name różni się od oryginalnej nazwy modułu, któryś z wpisów image->deps nie odpowiada żadnemu załadowanemu modułowi lub inna podobna niespójność.
EBUSY
Procedura inicjalizacji modułu zakończyła się niepowodzeniem.
EFAULT
name lub image znajduje się poza dostępną przestrzenią adresową.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 init_module

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.