create_module(2) tworzy wpis ładowalnego modułu

SKŁADNIA

#include <linux/module.h>


caddr_t create_module(const char *name, size_t size);

OPIS

Uwaga! To tłumaczenie może być nieaktualne!

create_module próbuje utworzyć wpis ładowalnego modułu i zarezerwować pamięć jądra, której moduł będzie wymagał. Ta funkcja jest przeznaczona jedynie dla superużytkownika.

WARTOŚĆ ZWRACANA

W przypadku sukcesu, zwraca adres z przestrzeni jądra, pod którym znajduje się moduł. W przypadku błędu zwracane jest -1 i odpowiednio ustawiane errno .

BŁĘDY

EPERM
Użytkownik nie jest superużytkownikiem.
EEXIST
Moduł o takiej nazwie już istnieje.
EINVAL
Żądany rozmiar jest zbyt mały, nawet na informacje z nagłówka modułu.
ENOMEM
Kernel nie mógł przydzielić dostatecznie dużego, ciągłego bloku pamięci by pomieścić moduł.
EFAULT
name jest poza dostępną przestrzenią adresową.

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika za pomocą polecenia:
man --locale=C 2 create_module

Prosimy o pomoc w aktualizacji stron man - więcej informacji można znaleźć pod adresem http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/.