e2label(8) zmienia etykietę systemu plików ext2/ext3/ext4

SKŁADNIA

e2label urządzenie [ nowa-etykieta ]

OPIS

e2label wyświetla lub zmienia etykietę (ang. label) systemu plików typu ext2, ext3 lub ext4 położonego na danym urządzeniu.

Jeśli brak jest opcjonalnego argumentu nowa-etykieta, to e2label wyświetli po prostu bieżącą etykietę systemu plików.

Jeśli podano argument nowa_etykieta, to e2label ustawi etykietę systemu plików na tę wartość. Etykiety systemu plików typu ext2 mogą mieć co najwyżej 16 znaków. Jeżeli nowa_etykieta jest dłuższa niż 16 znaków, to e2label obetnie ją i wypisze komunikat ostrzegawczy.

Można również ustawić etykietę systemu plików przy pomocy opcji -L polecenia tune2fs(8).

AUTOR

e2label zostało napisane przez Theodore'a Ts'o ([email protected]).

DOSTĘPNOŚĆ

e2label jest częścią pakietu e2fsprogs i jest dostępne na stronie http://e2fsprogs.sourceforge.net.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 1.42.12 oryginału.