endusershell(3) odczytanie dozwolonej powłoki

Other Alias

getusershell, setusershell

SKŁADNIA

#include <unistd.h>


char *getusershell(void);

void setusershell(void);

void endusershell(void);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

getusershell(), setusershell(), endusershell():

_BSD_SOURCE || (_XOPEN_SOURCE && _XOPEN_SOURCE < 500)

OPIS

Funkcja getusershell() zwraca następną linię z pliku /etc/shells, otwierając wcześniej plik, jeśli jest to potrzebne. Linia powinna zawierać ścieżkę do poprawnej powłoki użytkownika. Jeśli /etc/shells nie istnieje lub jego odczyt nie jest możliwy, to getusershell() zachowuje się tak, jakby w pliku tym były wymienione /bin/sh i /bin/csh.

Funkcja setusershell() ustawia wskaźnik pliku /etc/shells na jego początek.

Funkcja endusershell() zamyka /etc/shells.

WARTOŚĆ ZWRACANA

Funkcja getusershell() zwraca NULL po napotkaniu końca pliku.

PLIKI

/etc/shells

ATRYBUTY

Wielowątkowość (patrz pthreads(7))

Funkcje getusershell(), setusershell() i endusershell() nie są bezpieczne dla wątków.

ZGODNE Z

4.3BSD.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Andrzej Krzysztofowicz (PTM) <[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.