at.allow(5) określa, kto może przekazywać zadania do at lub batch

Other Alias

at.deny

OPIS

Pliki /etc/at.allow i /etc/at.deny decydują o tym, którzy użytkownicy mogą przekazywać polecenia do późniejszego wykonania za pośrednictwem at(1) lub batch(1).

Pliki te zawierają listę nazw użytkowników, po jednej w wierszu. Używanie odstępów (spacji, tabulatorów) nie jest dozwolone.

Jeśli istnieje plik /etc/at.allow, to zezwala się na używanie at wyłącznie użytkownikom w nim wymienionym.

Jeżeli nie istnieje /etc/at.allow, to sprawdzany jest /etc/at.deny --- każdy użytkownik niewymieniony w tym pliku może używać at.

Pusty plik /etc/at.deny oznacza, że wszyscy użytkownicy mogą korzystać z at.

Jeśli nie istnieje żaden z tych plików, to tylko administrator systemu może używać at.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Wojtek Kotwica (PTM) <[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.1.16 oryginału.