shells(5) ścieżki do dozwolonych powłok zgłoszeniowych

OPIS

/etc/shells to plik tekstowy zawierający pełne ścieżki dozwolonych powłok zgłoszeniowych. Pliku tego używa chsh(1), ale mogą z niego korzystać również inne programy.

Trzeba wiedzieć, że są programy, które na podstawie zawartości tego pliku określają, czy użytkownik jest zwykłym użytkownikiem np. demony FTP tradycyjnie zabraniają dostępu użytkownikom, których powłoki nie są wymienione w tym pliku.

PLIKI

/etc/shells

PRZYKŁAD

/etc/shells może zawierać następujące ścieżki:

/bin/sh
/bin/bash
/bin/csh

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Gwidon S. Naskrent (PTM) <[email protected]>, Robert Luberda <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.