console(4) terminal na konsoli i konsole wirtualne

OPIS

System Linux obsługuje do 63 konsoli wirtualnych (urządzenia znakowe z numerem głównym 4 i numerem pobocznym od 1 do 63), zazwyczaj zwanych /dev/ttyn, gdzie 1 ≤ n ≤ 63. Bieżąca konsola dostępna jest jako /dev/console lub /dev/tty0, urządzenie znakowe z numerem głównym 4 i numerem pobocznym 0. Pliki urządzeń /dev/* tworzy się najczęściej przy użyciu skryptu MAKEDEV lub polecenia mknod(1), zazwyczaj z prawami dostępu 0622 i właścicielami root.tty.

W jądrach przed wersją 1.1.54 liczba wirtualnych konsoli była wkompilowana do jądra (w tty.h: #define NR_CONSOLES 8) i mogła być zmieniona przez edycję i ponowną kompilację. Od wersji 1.1.54 wzwyż, konsole wirtualne tworzone są na bieżąco, kiedy tylko są potrzebne.

Najczęstsze sposoby uruchamiania procesów na konsoli to: (a) polecenie programowi init(8) (w pliku inittab(5)) uruchomienia programu getty(8) na konsoli; (b) użycie openvt(1) do uruchomienia procesu na konsoli; (c) uruchomienie X - znajdzie on pierwszą nie używaną konsolę i zacznie na niej wyświetlać. (Istnieje również zamierzchłe polecenie doshell(8)).

Powszechne sposoby zmiany konsoli to: (a) użycie kombinacji klawiszy Alt+Fn lub Ctrl+Alt+Fn do przełączenia na konsolę n; AltGr+Fn może przełączyć na konsolę n+12 [Alt i AltGr odnoszą się tutaj odpowiednio do lewego i prawego klawisza Alt]; (b) użycie kombinacji Alt+Prawa-Strzałka lub Alt+Lewa-Strzałka do przechodzenia cyklicznego przez wszystkie aktywne w danym momencie konsole; (c) użycie programu chvt(1). (Mapowanie klawiszy można dostosować do własnych potrzeb, zobacz loadkeys(1); wspomniane wyżej przypisania klawiszy odnoszą się do ustawień domyślnych).

Polecenie deallocvt(1) (niegdyś disalloc) zwolni pamięć przydzieloną dla buforów ekranu konsoli, z którymi nie są już skojarzone żadne procesy.

WŁAŚCIWOŚCI

Konsole przechowują wiele parametrów. Mam nadzieję, że uda mi się je kiedyś udokumentować. Najważniejszym faktem jest to, że konsole symulują zachowanie terminali vt100. W szczególności, ustawienia konsoli można przywołać do stanu początkowego poprzez wpisanie dwóch znaków ESC c. Wszystkie sekwencje specjalne można znaleźć w stronie podręcznika man dla console_codes(4).

PLIKI

/dev/console
/dev/tty*

INFORMACJE O TŁUMACZENIU

Powyższe tłumaczenie pochodzi z nieistniejącego już Projektu Tłumaczenia Manuali i może nie być aktualne. W razie zauważenia różnic między powyższym opisem a rzeczywistym zachowaniem opisywanego programu lub funkcji, prosimy o zapoznanie się z oryginalną (angielską) wersją strony podręcznika.