tty(4) bieżący terminal sterujący

OPIS

Plik /dev/tty jest plikiem specjalnym urządzenia znakowego o numerze głównym 5 i pobocznym 0, najczęściej z prawami dostępu 0666 i należący do użytkownika root i grupy tty. Jest synonimem terminala sterującego danego procesu, jeśli taki istnieje.

Oprócz żądań ioctl(2) obsługiwanych przez urządzenie, do którego odnosi się tty, obsługiwane jest żądanie TIOCNOTTY ioctl(2).

TIOCNOTTY

Odłącza bieżący proces z jego terminala sterującego.

Jeśli proces jest liderem sesji, to do grupy procesów pierwszoplanowych wysyłane są sygnały SIGHUP i SIGCONT, a wszystkie procesy w bieżącej sesji tracą swoje terminale sterujące tty.

Ta funkcja ioctl(2) działa jedynie na deskryptorach plików podłączonych do /dev/tty. Jest używana przez procesy demonów, gdy są uruchamiane przez użytkownika na terminalu. Proces próbuje otworzyć /dev/tty. Jeśli operacja ta się powiedzie, proces odłącza się od terminala za pomocą TIOCNOTTY. Jeśli operacja ta się nie powiodła, wówczas oczywiście proces nie ma swojego terminala, więc nie potrzebuje się odłączać.

PLIKI

/dev/tty

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Olszewski (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.