touch(1) zmienia czas pliku

SKŁADNIA

touch [OPCJA]... PLIK...

OPIS

Zmienia czas dostępu i modyfikacji każdego podanego pliku na czas bieżący.

Jeśli podany PLIK nie istnieje, tworzony jest jako pusty, chyba że użyto opcji -c lub -h.

Jeśli podany PLIK wynosi -, to jest traktowany w sposób specjalny i powoduje zmianę czasów pliku związanego ze standardowym wyjściem.

Argumenty, które są obowiązkowe dla długich opcji, są również obowiązkowe dla krótkich.

-a
zmienia wyłącznie czas dostępu
-c, --no-create
nie tworzy żadnych plików
-d, --date=ŁAŃCUCH
przetwarza ŁAŃCUCH i używa go zamiast czasu bieżącego
-f
(ignorowane)
-h, --no-dereference
działa na dowiązaniach symbolicznych zamiast na plikach, które one wskazują (użyteczne tylko w systemach, które potrafią zmienić czasy dowiązania symbolicznego)
-m
zmienia wyłącznie czas modyfikacji
-r, --reference=PLIK
używa czasów danego PLIKU zamiast czasu bieżącego
-t CZAS
używa [[CC]RR]MMDDhhmm[.ss] zamiast bieżącego czasu
--time=SŁOWO
zmienia podany czas: SŁOWO może przyjąć wartość:
 accessatime lub use: równoważne -a;
 modify lub mtime: równoważne -m.
--help
wyświetla ten tekst i kończy pracę
--version
wyświetla informacje o wersji i kończy działanie

Proszę zauważyć, że opcje -d i -t przyjmują różne formaty daty i czasu.

Strona internetowa z pomocą GNU coreutils: <http://www.gnu.org/software/coreutils/> Zgłoszenia błędów w tłumaczeniu touch proszę wysyłać na adres <http://translationproject.org/team/pl.html>

ŁAŃCUCH DATY

Łańcuch opcji --date=ŁAŃCUCH może być prawie dowolnym dającym się odczytać przez człowieka (po angielsku!) łańcuchem, takim jak "Sun, 29 Feb 2004 16:21:42 -0800" lub "2004-02-29 16:21:42", a nawet "next Thursday". Łańcuch daty może zawierać odniesienia do daty kalendarzowej, pory dnia, strefy czasowej, dnia tygodnia, względnego czasu, względnej daty i liczb. Łańcuch pusty wskazuje początek dnia. Łańcuch daty jest bardziej złożony niż to wyjaśniono w niniejszym podręczniku, ale jest w pełni opisany w dokumentacji info.

AUTOR

Napisane przez Paula Rubina, Arnolda Robbinsa, Jima Kongdona, Davida MacKenzie i Randyego Smitha.

PRAWA AUTORSKIE

Copyright © 2014 Free Software Foundation, Inc. Licencja GPLv3+: GNU GPL w wersji 3 lub późniejszej <http://gnu.org/licenses/gpl.html>.
Jest to wolne oprogramowanie: można je zmieniać i rozpowszechniać. Nie ma ŻADNEJ GWARANCJI, w granicach określonych przez prawo.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Adam Byrtek (PTM) <[email protected]>, Wojtek Kotwica (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 8.23 oryginału.