wcscpy(3) kopiuje łańcuch szerokich znaków

SKŁADNIA

#include <wchar.h>


wchar_t *wcscpy(wchar_t *dest, const wchar_t *src);

OPIS

Funkcja wcscpy() jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji strcpy(3). Kopiuje ona łańcuch wskazywany przez src łącznie z kończącym szerokim znakiem null (L'\0') do tablicy wskazywanej przez dest.

Łańcuchy nie mogą na siebie zachodzić.

Programista musi zapewnić, by w dest było miejsce na co najmniej wcslen(src)+1 szerokich znaków.

WARTOŚĆ ZWRACANA

wcscpy() zwraca dest.

ATRYBUTY

Wielowątkowość (patrz pthreads(7))

Funkcja wcscpy() jest bezpieczna dla wątków.

ZGODNE Z

C99.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.