wcscat(3) łączy ze sobą dwa łańcuchy szerokich znaków

SKŁADNIA

#include <wchar.h>


wchar_t *wcscat(wchar_t *dest, const wchar_t *src);

OPIS

Funkcja wcscat() jest szerokoznakowym odpowiednikiem funkcji strcat(3). Kopiuje szerokoznakowy łańcuch src razem z kończącym szerokim znakiem null (L'\0') na koniec szerokoznakowego łańcucha dest.

Łańcuchy nie mogą na siebie nachodzić.

Programista musi zapewnić odpowiednią ilość miejsca na przynajmniej wcslen(dest)+wcslen(src)+1 szerokich znaków w dest.

WARTOŚĆ ZWRACANA

wcscat() zwraca dest.

ATRYBUTY

Wielowątkowość (patrz pthreads(7))

Funkcja wcscat() jest bezpieczna dla wątków.

ZGODNE Z

C99.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.