wcpcpy(3) kopiuje łańcuch szerokich znaków i zwraca wskaźnik do jego końca

SKŁADNIA

#include <wchar.h>


wchar_t *wcpcpy(wchar_t *dest, const wchar_t *src);

Wymagane ustawienia makr biblioteki glibc (patrz feature_test_macros(7)):

wcpcpy():

Od glibc 2.10:
_XOPEN_SOURCE >= 700 || _POSIX_C_SOURCE >= 200809L
Przed glibc 2.10:
_GNU_SOURCE

OPIS

Funkcja wcpcpy() jest odpowiednikiem stpcpy(3) dla szerokich znaków. Kopiuje łańcuch znaków z src łącznie z kończącym szerokim znakiem null (L'\0') do tablicy wskazanej przez dest.

Łańcuchy nie mogą na siebie zachodzić.

Programista musi zapewnić, że w dest jest dość miejsca przynajmniej na wcslen(src)+1 szerokich znaków.

WARTOŚĆ ZWRACANA

wcpcpy() zwraca wskaźnik do końca łańcucha szerokich znaków w dest, tzn. wskaźnik do kończącego szerokiego znaku null.

ATRYBUTY

Wielowątkowość (patrz pthreads(7))

Funkcja wcpcpy() jest bezpieczna dla wątków.

ZGODNE Z

POSIX.1-2008.

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <[email protected]> i Robert Luberda <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.