edquota(8) edycja kwot dla użytkowników

SKŁADNIA

edquota [ -p wzorcowy-użytkownik ] [ -u | -g ] [ -rm ] [ -F nazwa-formatu ] [ -f system-plików ] użytkownik...

edquota [ -u | -g ] [ -F nazwa-formatu ] [ -f system-plików ] -t

edquota [ -u | -g ] [ -F nazwa-formatu ] [ -f system-plików ] -T nazwa-użytkownika | nazwa-grupy...

OPCJE

-r, --remote
Zmiana również kwot zdalnych za pomocą rpc.rquotad na zdalnym serwerze. Opcja ta dostępna jest jedynie, jeśli narzędzia quota zostały skompilowane z włączoną obsługą ustawiania udziałów poprzez RPC. Opcja -n jest jej równoważna i wspierana jedynie dla zachowania zgodności z wcześniejszymi wersjami.
-m, --no-mixed-pathnames
Obecnie, nazwy ścieżkowe punktów montowania NFSv4 są wysyłane bez początkowego ukośnika w ścieżce. rpc.rquotad używa tego do rozpoznawania montowań NFSv4 i prawidłowo poprzedza ścieżkę pseudokorzeniem systemu plików NFS. Jeśli poda się tę opcję, edquota będzie zawsze wysyłać ścieżki z początkowym ukośnikiem. Jest to przydatne w celach kompatybilności, lecz proszę pamiętać, że udziały poprzez RPC przestaną działać po tym, jak zacznie się używać nowego rpc.rquotad.
-u, --user
Edycja kwot użytkowników. Jest to zachowanie domyślne.
-g, --group
Edycja kwot grup.
-p, --prototype=wzorcowy-użytkownik
Powiela ustawienia kwot użytkownika wzorcowego dla wszystkich podanych użytkowników. Jest to normalny mechanizm inicjowania udziałów dla grup użytkowników.
--always-resolve
Zawsze stara się tłumaczyć nazwę użytkownika lub grupy na UID lub GID, nawet jeśli nazwa składa się z samych cyfr.
-F, --format=nazwa-formatu
Zmienia kwoty według podanego formatu (tzn. nie jest wykonywana automatyczne wykrywanie formatu). Dozwolone są następujące nazwy formatów: vfsold - pierwotny format udziałów z 16-bitowymi UID-ami/GID-ami, vfsv0 - format udziałów z 32-bitowymi UID-ami/GID-ami, 64-bitowe użycie przestrzeni, 32-bitowe użycie i-węzłów oraz limity, vfsv1 - format udziałów z 64-bitowymi limitami i użyciem, rpc - udziały poprzez NFS, xfs - udziały w systemie plików XFS.
-f, --filesystem system-plików
Przeprowadza zadane operacje wyłącznie na podanym systemie plików (domyślnym zachowaniem jest przeprowadzenie ich na wszystkich systemach plików obsługujących kwoty).
-t, --edit-period
Zmiana czasów ważności miękkich ograniczeń dla poszczególnych systemów plików. W starym formacie kwot, jeśli czasy ważności wynoszą zero, używane są domyślne ograniczenia z <linux/quota.h>. W nowym formacie kwot, wartości muszą zostać podane (nie ma wartości domyślnych, ustawianych przez jądro). Rozumiane są następujące jednostki czasu: seconds (sekundy), minutes (minuty), hours (godziny) i days (dni). Czasy ważności są wypisywane w możliwie największych jednostkach takich, że wyrażona w nich wartość jest większa lub równa jedności.
-T, --edit-times
Edytuje czasy użytkownika/grupy, gdy wymuszony jest miękki limit. Prawidłowe wartości to: "unset" lub liczba i jednostka. Jednostki są takie same jak przy opcji -t.

PLIKI

aquota.user lub aquota.group
pliki kwot dyskowych umieszczone w głównym katalogu systemu plików (wersja 2 kwot, systemy plików inne niż XFS)
quota.user lub quota.group
pliki kwot dyskowych umieszczone w głównym katalogu systemu plików (wersja 1 kwot, systemy plików inne niż XFS)
/etc/mtab
domyślne systemy plików

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Przemek Borys (PTM) <[email protected]>, Andrzej M. Krzysztofowicz (PTM) <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 4.01 oryginału.