vcsa(4) pamięć konsoli wirtualnej

Other Alias

vcs

OPIS

/dev/vcs0 jest urządzeniem znakowym o numerze głównym 7 i numerze pobocznym 0, najczęściej z prawami dostępu 0644 i właścicielem root.tty. Odnosi się do pamięci obecnie widocznego terminala wirtualnej konsoli.

/dev/vcs[1-63] to urządzenia znakowe terminali wirtualnych konsoli, mające numer główny 7 i numery poboczne od 1 do 63, najczęściej z prawami dostępu 0644 i będące własnością root.tty. /dev/vcsa[0-63] są tym samym, ale używają liczb typu unsigned short zawierających atrybuty oraz poprzedzonych czterema bajtami, zwracającymi rozmiary ekranu i pozycję kursora: wiersze, kolumny, x, y. (x = y = 0 w lewym górnym rogu ekranu).

Kiedy ładowana jest czcionka 512-znakowa, pozycję dziewiątego bitu można pobrać za pomocą operacji ioctl(2) VT_GETHIFONTMASK (dostępnej od wersji 2.6.18 jądra Linuksa) zastosowanej na /dev/tty[1-63]. Wartość zwracana jest we wskaźniku do typu unsigned short przekazywanym jako trzeci argument wywołania systemowego ioctl(2).

Opisywane urządzenia zastępują operacje ioctl(2) zrzucające zawartość ekranu z console(4), więc administrator systemu może kontrolować uprawnienia przy użyciu praw dostępu do plików.

Urządzenia dla pierwszych ośmiu konsoli wirtualnych można stworzyć poleceniami:

  for x in 0 1 2 3 4 5 6 7 8; do
    mknod -m 644 /dev/vcs$x c 7 $x;
    mknod -m 644 /dev/vcsa$x c 7 $[$x+128];
  done
  chown root:tty /dev/vcs*

Nie są wspierane żadne odwołania ioctl(2).

PLIKI

/dev/vcs[0-63]
/dev/vcsa[0-63]

WERSJE

Wprowadzone wraz z wersją 1.1.92 jądra Linuksa.

PRZYKŁAD

Zrzut ekranu na vt3 można wykonać przez przełączenie na vt1 i wpisanie


    cat /dev/vcs3 >foo

Proszę zauważyć, że wynik nie będzie zawierał znaków nowego wiersza, więc konieczne może być pewne zmodyfikowanie go np.


    old -w 81 /dev/vcs3 | lpr

lub (ohyda)


    xetterm -dump 3 -file /proc/self/fd/1

Urządzenie /dev/vcsa0 jest wykorzystywane przy wsparciu dla alfabetu Braille'a.

Poniższy program wyświetla aktualne atrybuty znaków i ekranu w miejscu kursora na drugiej wirtualnej konsoli, a następnie zmienia tam kolor tła:

#include <unistd.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <linux/vt.h>
int
main(void)
{
  int fd;
  char *device = "/dev/vcsa2";
  char *console = "/dev/tty2";
  struct {unsigned char lines, cols, x, y;} scrn;
  unsigned short s;
  unsigned short mask;
  unsigned char ch, attrib;
  fd = open(console, O_RDWR);
  if (fd < 0) {
    perror(console);
    exit(EXIT_FAILURE);
  }
  if (ioctl(fd, VT_GETHIFONTMASK, &mask) < 0) {
    perror("VT_GETHIFONTMASK");
    exit(EXIT_FAILURE);
  }
  (void) close(fd);
  fd = open(device, O_RDWR);
  if (fd < 0) {
    perror(device);
    exit(EXIT_FAILURE);
  }
  (void) read(fd, &scrn, 4);
  (void) lseek(fd, 4 + 2*(scrn.y*scrn.cols + scrn.x), 0);
  (void) read(fd, &s, 2);
  ch = s & 0xff;
  if (attrib & mask)
    ch |= 0x100;
  attrib = ((s & ~mask) >> 8);
  printf("ch='%c' attrib=0x%02x\n", ch, attrib);
  attrib ^= 0x10;
  (void) lseek(fd, -1, 1);
  (void) write(fd, &attrib, 1);
  exit(EXIT_SUCCESS);
}

O STRONIE

Angielska wersja tej strony pochodzi z wydania 3.71 projektu Linux man-pages. Opis projektu, informacje dotyczące zgłaszania błędów, oraz najnowszą wersję oryginału można znaleźć pod adresem http://www.kernel.org/doc/man-pages/.

TŁUMACZENIE

Autorami polskiego tłumaczenia niniejszej strony podręcznika man są: Paweł Olszewski (PTM) <[email protected]>, Robert Luberda <[email protected]> i Michał Kułach <[email protected]>.

Polskie tłumaczenie jest częścią projektu manpages-pl; uwagi, pomoc, zgłaszanie błędów na stronie http://sourceforge.net/projects/manpages-pl/. Jest zgodne z wersją 3.71 oryginału.